Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có chọn lọc

(eFinance Online) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng dự thảo Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo dự thảo, việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được thực hiện thông qua kế hoạch, chương trình và hệ thống cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đồng thời việc hỗ trợ sẽ có chọn lọc,
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Hiện nay, doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam có khoảng 450.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Với mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp hoạt động vào năm 2020 mà Chính phủ đặt ra thì sẽ có thêm 550.000 doanh nghiệp mới được thành lập. Nhiều ý kiến cho rằng, dù đóng một vai trò khá quan trọng trong nền kinh tế nhưng mới chỉ có khoảng 30% doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận được các nguồn lực hỗ trợ, còn lại đang phải bươn chải khá vất vả trong thương trường. Do vậy, quan tâm tới các doanh nghiệp nhỏ và vừa không chỉ vì sự phát triển của các doanh nghiệp yếu thế mà phải xem đó là chiến lược quan trọng của quốc gia trong phát triển.

Theo dự thảo Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được thực hiện thông qua kế hoạch, chương trình và hệ thống cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có chọn lọc, phù hợp với mục tiêu và định hướng phát triển kinh tế của đất nước, lợi thế của từng địa phương và nguồn lực của quốc gia trong từng thời kỳ.

Dự thảo nêu rõ, việc thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phải đảm bảo công khai, minh bạch, thống nhất, đồng bộ và bình đẳng trong tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước.

Theo dự thảo, doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ nhận được nhiều hỗ trợ như: Hỗ trợ tiếp cận tín dụng tại ngân hàng thương mại; hỗ trợ tiếp cận tín dụng tại quỹ và các định chế tài chính khác; hỗ trợ nâng cao năng lực công nghệ… Trong đó có hỗ trợ thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cụ thể, doanh nghiệp nhỏ và vừa mới thành lập thuộc ngành, lĩnh vực ưu tiên được áp dụng mức thuế suất thấp hơn 5% so với mức thuế suất phổ thông quy định tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời hạn 5 năm kể từ khi có doanh thu. Phần tiền thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi này nếu sử dụng vào mục đích tái đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh thì bị thu hồi theo quy định. Chính phủ sẽ quy định chi tiết nội dung này.

Ngoài ra, dự thảo cũng có nhiều nội dung ưu đãi khác cho doanh nghiệp nhỏ và vừa như dành một số ưu đãi cho các ngân hàng thương mại khi đạt được tỷ lệ dư nợ tối thiểu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa là 30% hoặc cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay với lãi suất ưu đãi theo các mục tiêu phát triển.

Các ưu đãi cụ thể như thực hiện các biện pháp tỷ lệ dự trữ bắt buộc; chiết khấu, tái cấp vốn; khoanh nợ và xử lý rủi ro; trích lập dự phòng; xét khen thưởng và các biện pháp khác theo quy định của pháp luật do Chính phủ quy định.

Về hỗ trợ thuế thu nhập doanh nghiệp, dự thảo quy định các doanh nghiệp khởi nghiệp được hỗ trợ 5% thuế suất so với mức thuế suất phổ thông trong thời hạn tối đa 5 năm kể từ ngày doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nhằm giúp DNNVV thực hiện hợp đồng hoặc đơn đặt hàng cung cấp các sản phẩm, dịch vụ công, dự thảo Luật đặc biệt cũng đưa ra quy định cơ quan, tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước để mua sắm công dành tỷ lệ tối thiểu 20% ngân sách hoặc 20% số lượng hợp đồng hàng năm để mua sắm sản phẩm, dịch vụ do DNNVV sản xuất, cung ứng.

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông, dự luật này sẽ là khung khổ pháp lý cao nhất và mang tính liên tục, nhất quán, toàn diện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Dự kiến, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được trình Quốc hội thông qua vào tháng 7/2016.

(T.N)