Hỗ trợ hơn 33 nghìn tấn gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực khó khăn

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 3012/QĐ-TTg về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

Ảnh minh họa - nguồn internet. Ảnh minh họa - nguồn internet.

 

Theo Quyết định, kể từ 4/12, Tổng cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp không thu tiền 33.295.350 kg gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 33 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để hỗ trợ cho học sinh trong thời gian học kỳ I năm học 2013-2014, theo qui định tại Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ, về chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước có trách nhiệm phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức giao nhận gạo tại trung tâm huyện lỵ theo kế hoạch của UBND các tỉnh; việc giao nhận gạo đảm bảo chặt chẽ, đúng qui định của Nhà nước.

Đồng thời, Tổng cục Dự trữ Nhà nước có trách nhiệm tổng hợp dự toán chi phí xuất gạo hỗ trợ trình Bộ Tài chính xem xét phê duyệt; Ghi giảm vốn dự trữ Nhà nước số lượng gạo nói trên theo giá hạch toán đang theo dõi trên sổ kế toán và báo cáo quyết toán chi phí hỗ trợ theo đúng qui định.

(Nhật Nam)