Hỗ trợ nhân dân 9 địa phương 6.931,38 tấn gạo trong dịp giáp hạt năm 2015

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 292/QĐ-TTg, yêu cầu Bộ Tài chính xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương trong thời gian giáp hạt.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 6.931,38 tấn gạo để hỗ trợ nhân dân 9 địa phương trong dịp giáp hạt năm 2015 từ nguồn dự trữ quốc gia.

Theo đó, xuất hỗ trợ cho tỉnh Quảng Ngãi là 1.371 tấn gạo; tỉnh Ninh Bình là 265 tấn gạo; tỉnh Hà Nam là 1.284 tấn gạo; tỉnh Kon Tum là 279 tấn gạo; tỉnh Quảng Trị là 668 tấn gạo; tỉnh Lai Châu là 847 tấn gạo; tỉnh Ninh Thuận là 523 tấn gạo; tỉnh Quảng Bình là 1.219 tấn gạo và tỉnh Gia Lai là 475,38 tấn gạo.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp nêu trên hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định. Trường hợp sau khi thực hiện vẫn còn khó khăn, các tỉnh báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét tiếp tục hỗ trợ.

Trước đó, vào đầu năm 2015, Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ nhân dân các tỉnh: Quảng Trị, Lào Cai, Nghệ An, Tuyên Quang, Bình Định, Quảng Ngãi, Yên Bái, Ninh Bình, Cao Bằng, Đắk Lắk, Hà Nam, Kon Tum, Gia Lai, Ninh Thuận, Quảng Bình, Phú Yên và Thanh Hóa.

(PV)