Hỗ trợ vay vốn cho người nuôi tôm, cá tra

Thủ tướng vừa ban hành Quyết định 540/QĐ-TTg về chính sách tín dụng đối với người nuôi tôm và cá tra.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, từ 16/4/2014, người nuôi tôm, cá tra đang gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh và trả nợ tín dụng sẽ được hỗ trợ như sau:

- Cơ cấu lại thời hạn trả nợ đến 36 tháng.

- Không thu lãi quá hạn, lãi phạt.

- Ưu tiên thu nợ gốc trước, thu nợ lãi sau, khách hàng đã trả xong nợ gốc thì có thể được trả dần nợ lãi trong các năm sau.

- Miễn, giảm lãi vay theo quy định của TCTD cho vay.

Các khoản vay được hỗ trợ theo quy định này là các khoản vay đã quá hạn hoặc đã được cơ cấu của hộ dân, chủ trang trại, HTX nuôi tôm, cá tra đến ngày 31/12/2013.

Các đối tượng này cũng sẽ được xem xét cho vay mới để khôi phục sản xuất kinh doanh không phụ thuộc các khoản vay đã được hỗ trợ.

Các TCTD có trách nhiệm thực hiện chính sách này cho người vay và sẽ được NHNN tái cấp vốn với lãi xuất 0%.

(T.H)