Hoàn thành xuất cấp 662,706 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Ninh

Cục DTNN khu vực Đông Bắc vừa cho biết, đơn vị này đã hoàn thành xuất cấp, vận chuyển và bàn giao 662,706 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Ninh đợt 3 năm học 2015 - 2016 theo Quyết định 36/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, với tinh thần chủ động, trách nhiệm, không để các các em học sinh thiếu gạo ăn trong những ngày giáp hạt, ngay sau khi có quyết định xuất cấp gạo của cấp có thẩm quyền, Cục DTNN Đông Bắc đã khẩn trương làm việc với Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh và thông tin cho các địa phương được hỗ trợ gạo để thống nhất kế hoạch, thời gian giao nhận.

Đồng thời, đơn vị đã triển khai, tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, cá nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ xuất cấp, áp tải và giao nhận; chuẩn bị sẵn sàng mọi yếu tố cần thiết cho quá trình xuất cấp; kiểm tra kỹ số lượng, chất lượng gạo trước khi xuất kho… Công tác giao nhận được thực hiện theo đúng quy định, gạo được giao đủ về số lượng, an toàn về chất lượng, đảm bảo thời gian.

Với việc hoàn thành công tác giao gạo cho học sinh đợt 3, Cục DTNN khu vực Đông Bắc đã hoàn thành nhiệm vụ xuất cấp gạo DTQG hỗ trợ học sinh vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn năm học 2015 - 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, với số lượng 662,706 tấn. Toàn bộ số lượng gạo hỗ trợ được vận chuyển và giao tới trung tâm các huyện, thị và các điểm trường, chất lượng gạo đảm bảo sử dụng tốt, quá trình giao, nhận được thực hiện theo đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên; công tác giao nhận, phân phối, sử dụng được các bên liên quan giám sát chặt chẽ.

Đặc biệt, công tác giao nhận được thực hiện kịp thời, đảm bảo cho học sinh thường xuyên có gạo để ăn, phần nào giảm bớt khó khăn cho học sinh các địa phương còn nghèo, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm.

(PV)