Hoàn thiện chính sách quản lý ngoại thương

(eFinance Online) -Ngày 29/9, tại TP Đà Nẵng, Vụ Pháp chế - Bộ Công Thương phối hợp với Dự án EU-MUTRAP tổ chức Hội nghị Phổ biến Luật quản lý ngoại thương năm 2017 và những định hướng, nội dung cơ bản của một số văn bản hướng dẫn. 
 
Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Trong nhiều năm qua, Việt Nam đã liên tục cải thiện chính sách, công cụ pháp luật để thực hiện quản lý ngoại thương phù hợp với điều kiện hội nhập. Công tác quản lý nhà nước về ngoại thương ngày càng chặt chẽ, thông suốt, minh bạch, hiệu quả hơn.

Song thực tiễn cho thấy, chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực này còn nhiều điểm chưa hoàn chỉnh, còn bất cập ở nhiều mặt như: Có quá nhiều các văn bản quy phạm pháp luật cùng quy định quản lý hoạt động ngoại thương dẫn đến sự không tập trung, thiếu sự thống nhất; Việc không có quy định cụ thể dẫn đến sự ổn định của các biện pháp quản lý ngoại thương chưa cao, có khả năng gây cản trở quyền của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật cũng như gây khó khăn cho các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan trong việc áp dụng các công cụ.

Để giải quyết tình hình thực tiễn nêu trên, ngày 12 tháng 6 năm 2017, Quốc hội đã thông qua Luật Quản lý ngoại thương bao gồm 8 chương, 113 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. Luật được xây dựng và ban hành với vai trò là một đạo luật có tính định hướng rõ ràng, hợp chủ trương của Đảng, Nhà nước, ổn định, minh bạch, thống nhất, phù hợp với yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế nhưng đồng thời cũng đảm bảo cơ quan quản lý nhà nước có đầy đủ các công cụ điều hành một cách linh hoạt trên tinh thần cải cách thủ tục hành chính.

Ngày 18 tháng 8 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 1236/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý ngoại thương, nhằm triển khai thi hành Luật kịp thời, thống nhất và hiệu quả.

Chính vì vậy, Hội nghị được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của các cơ quan tổ chức và cá nhân về Luật Quản lý ngoại thương, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện. 

Được biết, trước đó, Hội nghị cũng đã được tổ chức tại TP Hải Phòng trong ngày 22/9/2017; tại TP Hồ Chí Minh  ngày 28/9/2017 và nhận được nhiều phản hồi tốt từ đại biểu tham dự.

(T.H)