Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Sáng nay (16/7), tại Hà Nội, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 13, nhiệm kỳ 2010 - 2015 nhằm đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm 2013; xác định phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm; cho ý kiến Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; đồng thời tiến hành bổ sung Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Đồng chí Đào Ngọc Dung phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.Đồng chí Đào Ngọc Dung phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị có đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, 6 tháng đầu năm, trong bối cảnh kinh tế đất nước còn gặp nhiều khó khăn, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã chủ động xác định đúng, trúng những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm vừa có tính cấp bách, vừa có tính lâu dài để tập trung thực hiện, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, động viên cán bộ, đảng viên trong toàn Khối khắc phục khó khăn, tập trung triển khai tốt các nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị.

Đồng thời, xuất phát từ đặc điểm, tình hình, Đảng bộ Khối đã lựa chọn, xác định 2 khâu đột phá quan trọng là xây dựng và thực hành đạo đức công vụ theo tư tưởng Hồ Chí Minh và nâng cao chất lượng chi bộ, chỉ đạo quyết liệt và tập trung triển khai làm chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng ngay từ cấp chi bộ. Qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, ý thức, trách nhiệm của người đảng viên, phát huy sức mạnh tổng hợp trong toàn hệ thống chính trị.

Hoạt động của các tổ chức đảng hiệu quả hơn, các mặt công tác có nhiều tiến bộ, một số lĩnh vực chuyển biến rõ rệt hơn; Công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan Trung ương có chuyển biến tiến bộ; Ý thức trách nhiệm với Đảng, với công việc và ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, các quy định của Đảng được nâng cao hơn; Công tác đảng trong các cơ quan, đơn vị được quan tâm hơn, việc thực hiện nguyên tắc sinh hoạt đảng tốt hơn, nền nếp sinh hoạt được duy trì và có sự tham gia nghiêm túc của các đảng viên, nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị gắn với triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hành đạo đức cách mạng, đạo đức công vụ “Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư” trong các cơ quan Trung ương... 

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương ảnh 1
Quang cảnh Hội nghị.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng

Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương sẽ tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị; triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI), các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương và Đảng ủy Khối nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục triển khai quyết liệt các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và năm “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Triển khai các biện pháp khắc phục những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chính trị, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Triển khai nghiên cứu xây dựng Đề án "Một số giải pháp đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở chi bộ"; hoàn thiện Đề án "Một số biện pháp tăng cường công tác thông tin, đối thoại và chất vấn trong Đảng, chủ động định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng"...

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác dân vận, hoạt động của các đoàn thể quần chúng, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; Tập trung xây dựng hoàn thiện Chương trình hành động của Đảng bộ Khối thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới và triển khai sâu rộng, mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ, tạo cơ sở lựa chọn chủ đề phù hợp cho công tác trọng tâm năm 2014.

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng các mặt công tác, phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tuyên truyền của các đoàn thể giúp cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa. văn minh công sở.

Chỉ đạo Đoàn thanh niên Khối tổ chức tốt các hoạt động góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị và đảng bộ vững mạnh. Phát huy tốt vai trò xung kích, đội ngũ trí thức trẻ trong việc tham mưu xây dựng văn bản pháp luật, các đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước. Tiếp tục tổ chức nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2013 cho đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt và các hoạt động, phong trào do Trung ương Đoàn phát động...

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương ảnh 2
Đồng chí Đào Ngọc Dung chúc mừng đồng chí Đinh Tiến Dũng với nhiệm vụ mới là Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Nỗ lực phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2013

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết: Trong những năm qua, ngành Tài chính không ngừng cố gắng, chủ động tham mưu cho Trung ương, Quốc hội, Chính phủ ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh quốc gia.

Năm nay, trước tình hình diễn biến phức tạp của nền kinh tế thế giới và khu vực, tình hình kinh tế trong nước tiếp tục gặp khó khăn, đặc biệt là tình hình thu ngân sách nhà nước năm 2013.

Chính vì vậy, nhằm triển khai các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về điều hành ngân sách và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2013, Bộ Tài chính đang tập trung, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ mà Quốc hội, Chính phủ giao cho ngành Tài chính; trong đó, triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu, cơ cấu lại đầu tư công, cơ cấu doanh nghiệp, nhất là khối doanh nghiệp nhà nước.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã chủ động tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24/5/2013 về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2013, triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp về phát triển kinh tế xã hội, tăng cường quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế; tăng cường quản lý chi NSNN, bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả; điều hành ngân sách chủ động, tích cực, bảo đảm cân đối ngân sách các cấp, giữ bội chi NSNN trong phạm vi Quốc hội quyết định; toàn ngành Tài chính tập trung, nỗ lực phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2013 đã được Quốc hội phê chuẩn...

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm 2013:

- Tổng thu NSNN thực hiện 6 tháng ước đạt 356.520 tỷ đồng, bằng 43,7% dự toán, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2012.

- Tổng chi NSNN thực hiện 6 tháng ước đạt 448.910 tỷ đồng, bằng 45,9% dự toán, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2012.

(KD)