Hội nghị phổ biến Luật NSNN 2015 và các văn bản hướng dẫn thực hiện luật

(eFinance Online) -Trong hai ngày (27-28/3) tại Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp cùng Liên minh châu Âu tại Việt Nam và Tổ chức GIZ đã  tổ chức hội nghị phổ biến Luật Ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật cho các bộ, ngành, cơ quan trung ương.
Toàn cảnh Hội nghịToàn cảnh Hội nghị

Luật NSNN đã được Quốc hội thông qua năm 2015 và bắt đầu thực hiện đầu năm 2017. Theo Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải, thời gian qua, Bộ Tài chính đã chủ động phối hợp với các bộ ngành, địa phương xây dựng hệ thống các văn bản hướng dẫn luật. Luật NSNN 2015 và các văn bản hướng dẫn đã bổ sung nhiều nội dung mới, quan trọng nhằm thể chế hóa các quy định của Hiến pháp 2013 và đồng thời đã tiếp thu các thông lệ tốt của quốc tế về quản lý và điều hành ngân sách.

Các nội dung mới được thể hiện từ phạm vi ngân sách, nguyên tắc cân đối, nguyên tắc quản lý, nguyên tắc phân cấp quản lý ngân sách, về nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan quản lý ngân sách và các khâu của quy trình quản lý ngân sách. Với sự giúp đỡ của các nhà tài trợ như EU, GIZ, đến nay, các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật NSNN quan trọng làm cơ sở cho việc xây dựng dự toán và điều hành NSNN năm 2017 đã được ban hành; các văn bản quy phạm pháp luật còn lại cũng đã được xây dựng xong và đang trình cấp có thẩm quyền ký ban hành. Các văn bản này có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2017. Trên cơ sở đó, việc quản lý, điều hành ngân sách năm 2017 và xây dựng dự toán năm 2018 phải tuân theo.

Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải đề nghị các đại biểu thảo luận và trao đổi những vướng mắc để sau hội nghị có thể triển khai ngay tại đơn vị. Đồng thời, trên cơ sở những nội dung quy định của Luật NSNN và các văn bản quy định, hướng dẫn luật và thực tiễn đơn vị, tham mưu cho lãnh đạo cơ quan đề xuất với Chính phủ, Bộ Tài chính về các giải pháp và điều kiện để Luật NSNN đi vào cuộc sống.

Tại Hội nghị, ông Đỗ Việt Đức - Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước (Bộ Tài chính) giới thiệu những nội dung mới của Luật NSNN 2015; những nội dung chính của Nghị định số 163/2016/NĐ - CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN; giới thiệu về lập dự toán NSNN; chấp hành NSNN; kế toán, quyết toán NSNN; lập dự toán ngân sách đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.

Được biết, trong ngày 28/3, hội nghị sẽ giới thiệu quy định về công khai ngân sách đối với các đơn vị sử dụng ngân sách, đơn vị được ngân sách hỗ trợ; quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư thuộc NSNN và giải đáp thắc mắc của các đại biểu tham dự.

(PV)