Hướng dẫn quản lý ngoại hối hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc

(eFinance Online) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 19/2018/TT-NHNN, hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo đó, đối với thanh toán trong hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc của thương nhân, Thông tư quy định: Đồng tiền thanh toán trong hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc của thương nhân là ngoại tệ tự do chuyển đổi, VND hoặc CNY.

Về phương thức thanh toán, thanh toán qua ngân hàng, bao gồm: Thanh toán bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi qua ngân hàng được phép theo quy định hiện hành về quản lý ngoại hối; thanh toán bằng CNY qua chi nhánh ngân hàng biên giới; thanh toán bằng VND qua chi nhánh ngân hàng biên giới.

Thanh toán bằng VND tiền mặt hoặc CNY tiền mặt: Thương nhân Việt Nam được thu VND tiền mặt hoặc CNY tiền mặt từ hoạt động xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới theo quy định của pháp luật về hoạt động thương mại biên giới và nộp vào tài khoản thanh toán mở tại chi nhánh ngân hàng biên giới.

Nguyên tắc nộp tiền mặt vào tài khoản: Nguồn thu tiền mặt từ mỗi hợp đồng xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới chỉ được nộp vào 01 tài khoản thanh toán (bằng VND hoặc CNY) mở tại chi nhánh ngân hàng biên giới.

Thương nhân Việt Nam khi nộp tiền mặt vào tài khoản có trách nhiệm xuất trình chứng từ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của các loại giấy tờ, chứng từ đã xuất trình cho chi nhánh ngân hàng biên giới.

Trên cơ sở kiểm tra các chứng từ quy định này, chi nhánh ngân hàng biên giới đóng dấu xác nhận số tiền thương nhân Việt Nam đã nộp vào tài khoản trên bản chính hợp đồng xuất khẩu hàng hóa hoặc bảng kê bán hàng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 12/10/2018.

(PV)