Hướng dẫn quản lý phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam

(eFinance Online) - Ngày 13/11, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn 6644/TCHQ-GSQL gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn quản lý phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam.
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Tổng cục Hải quan khẳng định, phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài chỉ được phép dỡ từ phương tiện vận tải nhập cảnh xuống cảng nếu đáp ứng đủ các điều kiện: Người nhận hàng trên Bản lược khai hàng hóa (E-manifest) có giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu và còn hiệu lực; Người nhận hàng trên E-manifest có giấy xác nhận ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu ghi trên E-manifest; Lượng phế liệu dỡ xuống cảng không được vượt quá lượng phế liệu được nhập khẩu còn lại trên giấy xác nhận phế liệu.

Cơ quan hải quan kiên quyết sẽ không thực hiện đăng ký tờ khai hải quan đối với hàng hóa là phế liệu nhưng doanh nghiệp nhập khẩu không khai thông tin giấy xác nhận nhập khẩu phế liệu trên tờ khai hải quan hoặc có khai thông tin giấy xác nhận nhập khẩu phế liệu nhưng không còn hiệu lực, không còn hạn ngạch nhập khẩu và không gửi kèm các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan theo quy định qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

Về việc xử lý với các lô hàng phế liệu đã về đến cửa khẩu, Tổng cục Hải quan cho biết: Bộ Tài chính đã có công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đề xuất theo hướng giải quyết các thủ tục thông quan theo các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực tại thời điểm trước ngày 29/10/2018 đối với các lô hàng phế liệu nhập khẩu quá 90 ngày kể từ ngày hàng đến cửa khẩu nhưng không có người đến nhận. Đối với các lô hàng phế liệu đã về đến cửa khẩu trong thời hạn 90 ngày nếu có người đến nhận thì được áp dụng theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quy định tại Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT, Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và cơ quan hải quan giải quyết thủ tục thông quan theo quy định.

Ngoài ra, để thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 17/9/2018, đồng thời tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp nhập khẩu xác định được số lượng phế liệu còn được phép nhập khẩu để chủ động trong kinh doanh; giúp cơ quan hải quan có cơ sở thực hiện theo dõi trừ lùi phế liệu nhập khẩu, Tổng cục Hải quan đã xây dựng phần mềm quản lý phế liệu nhập khẩu. Tại công văn này, Tổng cục Hải quan đãhướng dẫn chi tiết, cụ thể cách sử dụng phần mềm cho các doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu, doanh nghiệp kinh doanh cảng và cơ quan hải quan.

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thông báo nội dung công văn này đến các doanh nghiệp kinh doanh cảng tại địa bàn và các doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu, đồng thời niêm yết công khai tại các địa điểm làm thủ tục hải quan để doanh nghiệp biết, thực hiện.

(PV)