Hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo mức lương mới

(eFinance Online) - BHXH Việt Nam vừa ban hành văn bản hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo mức lương mới (mức lương cơ sở 1.210.000 đồng), nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT.
Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Theo đó, để thống nhất thực hiện trong thanh toán chế độ khám chữa bệnh BHYT, BHXH Việt Nam hướng dẫn cụ thể như sau:

Người có thẻ BHYT đi khám chữa bệnh đúng quy định, có tổng chi phí một lần khám chữa bệnh thấp hơn 181.500 đồng tương đương 15% mức lương cơ sở không phải thực hiện cùng chi trả.

Mức cùng chi trả tối đa cho một lần sử dụng dịch vụ cao, chi phí lớn của một số đối tượng theo quy định là 48.400.000 đồng, tương đương 40 tháng lương tối thiểu.

Mức cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở là 7.260.000 đồng.

Các quy định trên được thực hiện từ ngày 1/5/2016.

(PV)