IASB sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm để hoàn thiện bộ Chuẩn mực kế toán

Sáng 8/3, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trần Xuân Hà có buổi tiếp Chủ tịch Hội đồng xây dựng Chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS) Hans Hoogervorst cùng đoàn.

Ảnh nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính. Ảnh nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Tài chính với Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB) trong thời gian qua và hy vọng IASB sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thông qua việc cử chuyên gia sang Việt Nam đào tạo và cho phép Việt Nam khai thác, sử dụng các IAS và IFRS để biên dịch và nghiên cứu soạn thảo cho Chuẩn mực kế toán Việt Nam trong thời gian tới.

Chia sẻ với Chủ tịch Hans Hoogervorst, Thứ trưởng cho biết, Việt Nam đã ban hành và công bố được 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam dựa theo chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS). Hiện nay, Việt Nam đã công bố Luật Kế toán năm 2015, trong đó điểm thay đổi cơ bản là đưa nguyên tắc hoạch toán theo giá trị hợp lý (có hiệu lực 1/1/2017). Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đang cập nhật lại 26 chuẩn mực kế toán, soạn thảo các chuẩn mực kế toán Việt Nam chưa có, đồng thời hướng dẫn các chuẩn mực báo cáo tài chính dựa theo hệ thống IAS và IFRS.

Đánh giá cao về nền kinh tế Việt Nam, Chủ tịch Hans Hoogervorst cho rằng, Việt Nam đã có những bước tiến mạnh mẽ để theo kịp các chuẩn mực quốc tế và bày tỏ mong muốn Việt Nam có thể áp dụng đầy đủ hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) trong thời gian tới nhằm giúp cho các nhà đầu tư ở Việt Nam có thể sử dụng ngôn ngữ Kế toán tài chính chung.

"IASB sẵn sàng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm cũng như hỗ trợ kỹ thuật nhằm hoàn thiện bộ Chuẩn mực kế toán (IAS) và chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) ở Việt Nam trong thời gian tới" - Chủ tịch Hans Hoogervorst nhấn mạnh.  

(PV)