IFAC tăng cường hợp tác, phát triển ngành kế toán, kiểm toán Việt Nam

Chiều ngày 18/11, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng thường trực Nguyễn Công Nghiệp đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn Chủ tịch Ủy ban chuẩn mực kiểm toán quốc tế do ông Jim Sylph, Giám đốc điều hành về chuẩn mực nghề nghiệp của Liên đoàn kế toán thế giới (IFAC) làm trưởng đoàn.

Toàn cảnh buổi tiếp. Toàn cảnh buổi tiếp.

Kiểm toán độc lập ở Việt Nam đã có hơn 20 năm hoạt động và đã có những bước phát triển đáng kể, đạt được những kết quả quan trọng và đáng khích lệ. Theo Thứ trưởng Nguyễn Công Nghiệp, kế toán và kiểm toán được Việt Nam xác định là 1 trong những công cụ đắc lực góp phần làm minh bạch thị trường tài chính, tăng niềm tin của công chúng và thu hút vốn đầu tư, nhất là tại thời điểm hiện nay khi Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế theo hướng kinh tế thị trường .

Được biết, Liên đoàn kế toán thế giới (IFAC) là tổ chức nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán được công nhận rộng rãi và có uy tín trên thế giới. Trong những năm vừa qua, IFAC đã tích cực thực hiện các hoạt động thúc đẩy mạnh mẽ việc phổ biến các chuẩn mực quốc tế chất lượng cao tại các quốc gia trên toàn thế giới. Việt Nam cũng đã có Hội Kế toán và kiểm toán Việt Nam (VAA) tham gia là thành viên chính thức của IFAC từ năm 1999 đến nay.

“Vì thế, buổi gặp hôm nay là một cơ hội tốt để chúng tôi được lắng nghe thông tin cập nhật về các hoạt động của Liên đoàn kế toán thế giới, Ủy ban chuẩn mực kiểm toán quốc tế, và Ủy ban chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán kiểm toán quốc tế và trao đổi các vấn đề liên quan đến các hoạt động nghề nghiệp và sự hợp tác với Bộ Tài chính Việt Nam” - Thứ trưởng Nguyễn Công Nghiệp nhấn mạnh.

Theo đánh giá, về cơ bản, hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam được cập nhật cũng như ban hành mới phù hợp với các chuẩn mực kiểm toán quốc tế và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán liên quan.

Cũng tại buổi tiếp, ông Jim Sylph cũng đã cập nhật cho Thứ trưởng Nguyễn Công Nghiệp về những hoạt động, thành tựu về lĩnh vực kế toán, kiểm toán đóng góp cho cả cộng đồng của IFAC trong thời gian vừa qua. Ông cho biết, các chuẩn mực kiểm toán mới đưa ra từ năm 2009 và đã được nhiều nước áp dụng, với chuẩn mực mới khi được nhiều quốc gia áp dụng sẽ là chuẩn mực chung của quốc tế và tạo ra tiếng nói chung của các quốc gia trong lĩnh vực kiểm toán.

Ông Jim Sylph cho rằng việc áp dụng việc áp dụng các chuẩn mực kiểm toán mới tại Việt Nam là một dự án phát triển lâu dài và cần có sự ủng hộ của Bộ Tài chính.

Thay mặt Bộ Tài chính, Thứ trưởng Nguyễn Công Nghiệp bày tỏ mong muốn  IFAC sẽ tiếp tục hợp tác và hỗ trợ cho sự phát triển của ngành kế toán, kiểm toán Việt Nam nói chung và mối quan hệ giữa Ủy ban chuẩn mực kiểm toán quốc tế (IAASB) và Ủy ban chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán quốc tế (IESBA) với Bộ Tài chính nói riêng trong thời gian tới.

“Đặc biệt là việc ban hành các chuẩn mực chưa có và cập nhật hệ thống chuẩn mực kiểm toán và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt Nam đã ban hành đảm bảo tuân thủ chuẩn mực quốc tế.” - Thứ trưởng cho biết.

Để đạt được mục tiêu xây dựng và phát triển một hệ thống khuôn khổ pháp lý về kế toán, kiểm toán, đồng thời quản lý chặt chẽ, nâng cao chất lượng, đạo đức nghề nghiệp, một trong những giải pháp quan trọng là hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về kế toán, kiểm toán trong đó sẽ tiếp tục ban hành các chuẩn mực chưa có và cập nhật hệ thống chuẩn mực kiểm toán và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt Nam đã ban hành đảm bảo tuân thủ chuẩn mực quốc tế. Từ năm 1999 đến năm 2005, Việt Nam đã ban hành 36 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và 01 chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt Nam trên cơ sở hệ thống chuẩn mực kiểm toán quốc tế và 01 chuẩn mực kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành là chuẩn mực được ban hành theo yêu cầu đặc thù của Việt Nam. Đồng thời, Việt Nam hiện đang trong quá trình soạn thảo, cập nhật toàn bộ hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam theo hệ thống chuẩn mực kiểm toán quốc tế ban hành năm 2009. Trong đó: Năm 2012, đã hoàn thành việc soạn thảo, cập nhật 37 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam theo các chuẩn mực kiểm toán quốc tế. Dự kiến đến năm 2014, Việt Nam sẽ hoàn thành việc cập nhật và nghiên cứu, soạn thảo, ban hành bổ sung 11 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam trong đó có một số chuẩn mực kiểm toán chưa được ban hành trong giai đoạn từ năm 1999 - 2005, cập nhật chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán và cập nhật chuẩn mực Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành là chuẩn mực đặc thù của Việt Nam. 

(T.H)