Kế toán trưởng hưởng phụ cấp trách nhiệm 0,2 so với mức lương cơ sở

Đây là nội dung tại Thông tư liên tịch số 63/2013/TTLT-BTC-BNV quy định về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị  kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước vừa được Bộ Tài chính ban hành.

Ảnh minh họa - nguồn internet. Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo Thông tư, người được bổ nhiệm kế toán trưởng ở 8 đơn vị cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước; 6 đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước sẽ được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc là 0,2 so với mức lương cơ sở. Người được bổ nhiệm kế toán trưởng ở các xã, phường, thị trấn được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc là 0,1 so với mức lương cơ sở. Riêng người được bổ nhiệm kế toán trưởng ở các đơn vị khác được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng theo quyết định của cấp có thẩm quyền trên cơ sở vận dụng mức phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán phù hợp với hoạt động của đơn vị mình.

Người được bố trí phụ trách kế toán ở các đơn vị tại Thông tư liên tịch này được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc là 0,1 so với mức lương cơ sở. Tương tự, với người được bố trí phụ trách kế toán ở các đơn vị khác được hưởng  mức phụ cấp trách nhiệm công việc phụ trách kế toán theo quyết định của cấp có thẩm quyền trên cơ sở vận dụng mức phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán  phù hợp với hoạt động của đơn vị mình.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định tiêu chuẩn, điều kiện để bổ nhiệm làm kế toán trưởng, kế toán. Theo đó, ngoài phẩm chất, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, để được phụ trách kế toán trưởng, phải có thời gian công tác thực tế về kế toán từ 02 năm trở lên  đối với những người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ đại học trở lên; và phải có thời gian công tác thực tế về kế toán từ 03 năm trở lên đối với những người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán trung cấp hoặc cao đẳng.

Thông tư có hiệu lực kể từ 1/1/2014.

(TH)