Kết nối ngân hàng - doanh nghiệp: Cơ hội cho DN phát triển sản xuất kinh doanh

Ngày 24/7/2015, tại TP.Hồ Chí Minh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và Uỷ ban Nhân dân TP.Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2012-2015.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Tính đến hết tháng 6/2015, chương trình đã cho vay với tổng số tiền là 77.607 tỷ đồng cho 1.795 khách hàng, vượt 17.607 tỷ đồng so với kế hoạch được giao cả năm 2015. Tính từ khi bắt đầu thực hiện chương trình kết nối đến nay, chương trình đã cho vay được 6.298 khách hàng với tổng số tiền lũy kế là 145.116 tỷ đồng.

Nhìn chung, sau hơn 3 năm thực hiện, chương trình kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp đã có sức lan tỏa lớn đến cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, tạo điều kiện cho doanh nghiệp duy trì, ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Thành phố với tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 5 năm giai đoạn 2011-2015 đạt 9,6%, đạt cao hơn so với mức bình quân cả nước (cả nước giai đoạn này đạt 7,0-7,5%/năm).

Đặc biệt, chương trình đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp giảm bớt những khó khăn về vốn, về lãi suất. Những doanh nghiệp tham gia chương trình dù thuộc ngành nghề nào (có thể không hoạt động trong 5 lĩnh vực ưu tiên) đều được hưởng lãi suất ưu đãi tương đương lãi suất cho vay ngắn hạn đối với 5 lĩnh vực ưu tiên theo quy định tại thời điểm tham gia ký kết. Hiện nay, lãi suất cho vay đối với khách hàng tham gia chương trình tối đa không quá 7%/năm, phổ biến 6% – 7%/năm đối với khoản vay ngắn hạn và xoay quanh mức 9%/năm đối với khoản vay trung, dài hạn, phổ biến 8%-9%/năm. Từ đó, góp phần tác động giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng lực tài chính và cải thiện năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Thành công của chương trình cho thấy tính chủ động, sáng tạo, sự chỉ đạo quyết liệt của UBNDTP, cùng cơ chế chính sách về tiền tệ, tín dụng và lãi suất rất hiệu quả của NHNN đã trực tiếp thúc đẩy hoạt động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cho thị trường, cho sản xuất nói chung và chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp nói riêng trên địa bàn.

Phấn đấu giải ngân gói tín dụng hơn 127 tỷ

Đại diện NHNN Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh cho biết, trong những tháng cuối năm 2015, ngành Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh phấn đấu hoàn thành 100% mục tiêu giải ngân gói tín dụng 127.733 tỷ đã được 19 NHTM cam kết.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, ngành Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh đã và đang tập trung các giải pháp hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thông qua các kênh: cho vay 05 nhóm lĩnh vực ưu tiên; đối thoại ngân hàng – doanh nghiệp; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong quan hệ tín dụng ngân hàng – khách hàng qua danh sách quận, huyện và các hiệp hội ngành nghề, các Ban quản lý gửi về NHNN Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh; trực tiếp ký kết cho vay doanh nghiệp – ngân hàng tại các quận huyện, Ban quản lý Khu chế xuất- Khu công nghiệp.

Đặc biệt, trọng tâm của chương trình sẽ hướng vào lãi suất cho vay theo định hướng điều hành của NHNN Việt Nam về cho vay 05 nhóm lĩnh vực ưu tiên, ngành nghề lĩnh vực ưu tiên trong năm 2015. Cụ thể, tiếp tục áp dụng lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VNĐ không quá 7%/năm đối với tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các loại hình doanh nghiệp, hộ sản xuất và cá nhân khi tham gia chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp. Riêng lãi suất cho vay trung dài hạn, áp dụng ở mức xoay quanh 9%. Lãi suất cho vay ngoại tệ hợp lý và phù hợp với đối tượng vay. Cùng với đó, tập trung giám sát và thúc đẩy các NHTM đã đăng ký gói tín dụng 2015 thực hiện đạt và vượt 100% hạn mức hỗ trợ đã cam kết.

Trong giai đoạn 2016-2020, UBND sẽ tếp tục thực hiện chương trình, nhưng tập trung sâu vào một số lĩnh vực ưu tiên phát triển như: công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp công nghệ cao, đào tạo nguồn nhân lực… theo hướng đưa ra các chương trình, các cơ chế chính sách hỗ trợ và các gói tín dụng ưu đãi... với phương thức thực hiện, chuyển đổi từ ký kết trực tiếp tại các quận, huyện sang hoạt động tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng Ngân hàng – khách hàng; giải quyết nhu cầu vốn cho doanh nghiệp trên cơ sở danh sách doanh nghiệp từ các quận, huyện, ban ngành gửi đến. Tăng cường hoạt động đối thoại, trao đổi thông tin và phát triển các hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ, ngân hàng điện tử.

(T.Hương)