Khai trương Giao diện mới Cổng TTĐT Bộ Tài chính và Cổng TTĐT KBNN

Sáng nay (ngày 26/11/2015), Bộ Tài chính tổ chức Lễ khai trương Giao diện mới Cổng Thông tin điện tử (TTĐT) Bộ Tài chính (http://mof.gov.vn) và Cổng TTĐT Kho bạc Nhà nước (http://vst.mof.gov.vn).

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cùng các đồng chí Nguyễn Hồng Hà, Vi Quang Đạo ấn nút khai trương giao diện mới Cổng TTĐT Bộ Tài chính và Cổng TTĐT KBNN. Ảnh: T.Ngà.Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cùng các đồng chí Nguyễn Hồng Hà, Vi Quang Đạo ấn nút khai trương giao diện mới Cổng TTĐT Bộ Tài chính và Cổng TTĐT KBNN. Ảnh: T.Ngà.

Với mục tiêu phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam, trong đó mục tiêu phát triển Cổng TTĐT của các cơ quan Nhà nước được Chính phủ hết sức coi trọng và tập trung chỉ đạo. Thông qua hệ thống Cổng TTĐT sẽ là cầu nối quan trọng hình thành Cổng điện tử giao tiếp chính thức giữa các cơ quan Nhà nước với nhau, giữa cơ quan Nhà nước với người dân, giữa cơ quan Nhà nước với doanh nghiệp trên môi trường internet.

Định hướng trên đã được Chính phủ cụ thể hóa thành các văn bản chỉ đạo như: Nghị Quyết 30C/NQ-CP, Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 22/9/2010, Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011, Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 17/8/2010, Nghị quyết số 19/NQ-CP năm 2014 và 2015, Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 và đặc biệt Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử.

Triển khai định hướng của Chính phủ, Bộ Tài chính đã tổ chức xây dựng chiến lược phát triển Cổng TTĐT Bộ Tài chính. Trong đó đã triển khai sắp xếp toàn bộ các Cổng/Trang TTĐT của toàn ngành Tài chính trở thành một hệ thống thống nhất từ trung ương đến địa phương. Nổi bật là Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 28/6/2013 về “Định hướng phát triển Cổng TTĐT ngành Tài chính đến năm 2020”.

Trong thời gian qua, Bộ Tài chính đã triển khai dự án “Nâng cấp Cổng TTĐT Bộ Tài chính và tích hợp dịch vụ công điện tử” với trọng tâm là nâng cấp Cổng TTĐT Bộ Tài chính và xây dựng Cổng TTĐT Kho bạc Nhà nước. Đây là một trong những nhiệm vụ được ưu tiên thực hiện để xây dựng Cổng TTĐT Bộ Tài chính tích hợp với Cổng TTĐT Chính phủ thực hiện mục tiêu của Chính phủ điện tử theo Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ.

Sau khi dự án “Nâng cấp Cổng TTĐT Bộ Tài chính và tích hợp dịch vụ công điện tử” được triển khai, đến nay hệ thống các Cổng/Trang TTĐT toàn ngành Tài chính đã có những thay đổi cơ bản cụ thể:

Cổng TTĐT của Bộ Tài chính: Với tiêu chí lấy người dùng là trọng tâm, giao diện mới của Cổng đã được sắp xếp thành những khối chính như: Khối tin tức; Khối lĩnh vực quản lý nghiệp vụ của ngành tài chính; Khối chỉ đạo điều hành tác nghiệp của Bộ Tài chính (G2G); Khối nghiệp vụ của Bộ Tài chính với công dân (G2C); Khối nghiệp vụ của Bộ Tài chính với Doanh nghiệp (G2B) và Khối liên kết Bộ Tài chính các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành Tài chính.

Cổng TTĐT Bộ Tài chính thể hiện đầy đủ thông tin, nội dung số và dịch vụ điện tử của toàn ngành Tài chính. Trong đó:

Chuyên trang Tin tức Tài chính: Được thiết kế theo xu hướng tích hợp để tăng cường cung cấp tin tức sự kiện mang tính thời sự về lĩnh vực tài chính. Thông tin được tổng hợp từ các cơ quan, đơn vị, các báo giấy, báo điện tử trong ngành Tài chính; dẫn nguồn thông tin của Cổng TTĐT Đảng, Chính phủ, Quốc hội, các Bộ, ban, ngành và hệ thống các cơ quan thông tấn báo chí ngoài ngành Tài chính. Thông qua đó cung cấp thông tin chính thống, tập trung các thông tin về lĩnh vực tài chính trên mạng Internet.

Chuyên trang Bộ Thủ tục hành chính và dịch vụ công (theo Quyết định số 1605/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ): Cung cấp toàn bộ thông tin về hướng dẫn sử dụng, đường truy cập trực tiếp đến dịch vụ công trực tuyến, các biểu mẫu điện tử, trạng thái xử lý hồ sơ trong giao dịch của ngành Tài chính cho các tổ chức và cá nhân.

Hiện tại đã có 57 thủ tục hành chính được xây dựng thành dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (Dịch vụ công trực tuyến mức 3 là dịch vụ hành chính công cho phép người sử dụng điền trực tuyến vào các mẫu đơn, hồ sơ và gửi lại trực tuyến các mẫu đơn, hồ sơ sau khi điền xong tới cơ quan và người thụ lý hồ sơ. Các giao dịch trong quá trình thụ lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện qua mạng. Tuy nhiên, việc thanh toán chi phí và trả kết quả sẽ được thực hiện khi người sử dụng dịch vụ đến trực tiếp cơ quan cung cấp dịch vụ.) của cơ quan Bộ Tài chính đã được tích hợp. Đến hết năm 2015, hầu hết các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên của Bộ Tài chính sẽ được cung cấp thống nhất, đầy đủ tại Chuyên trang này. Trong thời gian tới Chuyên trang này sẽ tiếp tục phát triển để cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến của ngành Tài chính từ mức độ 3 trở lên nhằm hỗ trợ tối đa cho người dân và doanh nghiệp, góp phần cụ thể hóa công tác cải cách hành chính của Chính phủ và của Bộ Tài chính.

Chuyên trang Bộ trưởng Bộ Tài chính: Với mục tiêu thông qua Trang này sẽ giới thiệu các đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài chính qua các thời kỳ; đăng tải những hoạt động nổi bật của Bộ trưởng Bộ Tài chính đương nhiệm gồm: những tin tức, hình ảnh, tin video; và những vấn đề người dân quan tâm được Bộ trưởng trả lời trong chương trình Dân hỏi-Bộ trưởng trả lời,...

Cổng TTĐT Kho bạc Nhà nước: Là kênh giao tiếp để các công dân, tổ chức trong và ngoài nước có thể nhanh chóng tiếp cận với thông tin về hoạt động của Kho bạc Nhà nước, về quy trình thủ tục hành chính liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Kho bạc Nhà nước.

Trước mắt trong giai đoạn 2015-2016, Kho bạc Nhà nước sẽ cung cấp 03 ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức 3 trên Cổng TTĐT và Trang Dịch vụ công Kho bạc Nhà nước.  

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả, thành tích, sự nỗ lực, quyết tâm của các đơn vị khi đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu đã đề ra hoàn thành nâng cấp Cổng thông tin điện tử với nền tảng công nghệ hiện đại, giao diện được thiết kế khoa học với tính hấp dẫn cao.

Đồng thời, Thứ trưởng cũng yêu cầu: "Ban Chỉ đạo Cổng Thông tin Điện tử Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với các Tổng cục, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan khẩn trương thực hiện các bước tiếp theo, để tạo sự chuyển biến về chất lượng và hiệu quả phục vụ của Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính trên 3 phương diện: Tin tức Sự kiện – Thông tin Dữ liệu - Dịch vụ Tài chính, nhằm đáp ứng với nhiệm vụ, quy mô và yêu cầu phát triển của ngành Tài chính trong giai đoạn mới".

Có thể nói, việc khai trương Giao diện mới Cổng TTĐT Bộ Tài chính và Cổng TTĐT của Kho bạc Nhà nước sẽ là nền tảng quan trọng để giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo ngành Tài chính có thể triển khai thành công Bộ Tài chính điện tử; Kho bạc Nhà nước điện tử trong Chính phủ điện tử theo định hướng của Chính phủ và của Bộ Tài chính. Toàn bộ các Thông tin, dữ liệu và dịch vụ các lĩnh vực của ngành Tài chính sẽ liên tục được số hóa, cập nhật, bổ sung, hoàn thiện từ nhiều nguồn khác nhau trong và ngoài ngành Tài chính, để tạo nên một kho dữ liệu của ngành Tài chính, thông qua đó chia sẻ và công khai thông tin về ngành Tài chính đến đông đảo người dân, doanh nghiệp và cộng đồng quốc tế.

(Thúy Ngà)