Khánh Hòa: Thu NSNN 6 tháng đạt 106,9% dự toán

(eFinance Online) - Theo báo cáo của Cục Thuế Khánh Hòa, tháng 6/2016 thu NSNN (trong cân đối) ước thực hiện trên địa bàn là 816.277 triệu đồng, lũy kế đạt 106,9% dự toán quý II/2016.
 
Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, tổng số thu nội địa ngành thuế của tỉnh ước thực hiện (bao gồm cả khoản lợi nhuận còn lại của các DN 100% vốn nhà nước và thu tiền sử dụng đất) là 5.981.220 triệu đồng, đạt 56,9% dự toán pháp lệnh và dự toán UBND tỉnh giao, bằng 130,9% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong 6 tháng đầu năm, có 13/17 khoản thu, sắc thuế đạt trên 50% dự toán pháp lệnh. Điển hình: thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài ước thực hiện lũy kế 183.000 triệu đồng, đạt 69,1% dự toán pháp lệnh, bằng 155,5% so với cùng kỳ năm 2015; thu thuế công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh ước thực hiện lũy kế 1.600.000 triệu đồng, đạt 71,4% dự toán pháp lệnh, bằng 185,5% so với cùng kỳ năm 2015; thu từ thuế thu nhập cá nhân ước thực hiện 300.000 triệu đồng, đạt 60% dự toán pháp lệnh, bằng 125,7% so với cùng kỳ năm 2015; thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước ước thực hiện là 300.000 triệu đồng, đạt 209,8% dự toán pháp lệnh, bằng 363,3% so với cùng kỳ năm 2015.

Cục Thuế cho biết, tính đến 30/4/2016, đã thu được 115.109 triệu đồng, đạt 75% trên nợ có khả năng thu năm 2015 chuyển sang.

(PV)