Khối doanh nghiệp trung ương: Đóng góp 36,6% tổng thu ngân sách

Năm 2013, hầu hết các doanh nghiệp nhà nước thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trung ương tổ chức thực hiện đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, duy trì sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đặc biệt,đóng góp lớn vào ngân sách  (khoảng trên 297 nghìn tỷ đồng, chiếm 36,6% tổng thu ngân sách).

Ảnh: TH.Ảnh: TH.

Tại hội nghị Ban chấp hành Đảng uỷ khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ 14 (mở rộng) tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014, được tổ chức ngày 15/1, ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó Bí thư trường trực Đảng Ủy khối cho biết: Năm 2013, hầu hết các doanh nghiệp nhà nước thuộc Đảng ủy Khối tổ chức thực hiện đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, duy trì sản xuất kinh doanh có hiệu quả, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, có đóng góp lớn vào ngân sách (khoảng trên 297 nghìn tỷ đồng, chiếm 36,6% tổng thu ngân sách).

Về nộp ngân sách Nhà nước có 17/25 đơn vị đạt và vượt kế hoạch nộp ngân sách Nhà nước, dẫn đầu là Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nộp 195,4  nghìn tỷ đồng, tăng 4,5% so với năm 2012 vượt 31,5% kế hoạch, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản nộp 11,5 nghìn tỷ đồng, Tập đoàn Điện lực nộp 11,11 nghìn tỷ đồng…4 ngân hàng thương mại lớn đều tăng trưởng tổng tài sản, tổng vốn huy động trên 10%. Bên cạnh đó, vẫn còn các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản và nông, lâm nghiệp sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn…

Năm 2014: Đẩy mạnh tái cơ cấu DNNN

Mục tiêu trong năm 2014 của khối Doanh nghiệp Trung ương là đặt trọng tâm vào đẩy mạnh thực hiện đề án tái cơ cấu doanh nghiệp, ngân hàng; tăng cường thực hiện cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp nhà nước. Cụ thể, về thực hiện nhiệm vụ chính trị, các doanh nghiệp trong Khối phấn đấu các chỉ tiêu tài chính bình quân toàn Khối (so với năm 2013): Vốn sở hữu tăng trên 5%; Doanh thu tăng 5% - 7%; Lợi nhuận trước thuế và sau thuế tăng trên 7%; Nộp ngân sách tăng trên 5%.

Cụ thể, với khối ngân hàng, mục tiêu là tổng huy động nguồn vốn tăng trên 12%; Dư nợ tín dụng tăng khoảng 12%; Lợi nhuận trước thuế và sau thế tăng trên 10%; Nộp ngân sách tăng trên 5%; Nợ xấu dưới 3% (riêng Ngân hàng Nông nghiệp dưới 5%). Đồng thời, mục tiêu năm 2014 là 100% các doanh nghiệp triển khai tái cơ cấu và thoái vốn đầu tư vào các lĩnh vực không thuộc lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh chính đạt khoảng 20% - 30% và các doanh nghiệp triển khai thực hiện đầy đủ các quy định về công khai thông tin, giám sát tài chính của Chính phủ đưa ra.

Để đạt được các mục tiêu này, theo ông Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cho rằng: Đảng uỷ khối Doanh nghiệp Trung ương cần Xây dựng kế hoạch đẩy mạnh lộ trình cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước và thoái vốn đầu tư ngoài ngành; Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; Thực hiện đồng bộ các giải pháp tiết kiệm, cắt giảm chi phí để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả các công trình, dự án, sản phẩm trọng điểm quốc gia, chương trình mục tiêu của Chính phủ. 

(T.Hương)