Không có chuyện chuyển trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất

Thời gian qua có một số thông tin cho rằng từ ngày 1/8/2014, người mua chung cư phải nộp tiền sử dụng đất theo Thông tư số 76/2014/TT-BTC và cho rằng Thông tư này đã chuyển trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất từ chủ đầu tư sang khách hàng. Về vấn đề này, ông Nguyễn Tân Thịnh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Công sản (Bộ Tài chính) cho rằng, đây là thông tin không chính xác và không đúng vấn đề quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP và Thông tư số 76/2014/TT-BTC.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Cụ thể, tại Điều 6, Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Khoản 3, Điều 4, Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ không áp dụng đối với trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trực tiếp cho chủ đầu tư để thực hiện dự án xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp với cho thuê. Trong trường hợp này chủ đầu tư dự án có nghĩa vụ phải nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước khi được giao đất theo quy định tại Điểm b, c, đ Khoản 1 và Khoản 2, Điều 2, Nghị định số 45/2014/NĐ-CP. Nhà nước sẽ không thu tiền sử dụng đất trực tiếp của các hộ dân mua nhà của chủ đầu tư. Việc mua, bán nhà giữa chủ đầu tư và các hộ dân được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và pháp luật về nhà ở.

Hướng dẫn tại Điều 6, Thông tư 76/2014/TT-BTC nêu trên chỉ áp dụng đối với trường hợp Nhà nước phải phân bổ để xác định tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất hoặc xác định giá trị tài sản là nhà gắn liền với đất đối với quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước tại các tòa nhà nhiều tầng bao gồm: Nhà cao tầng, nhà chung cư, nhà có mục đích sử dụng hỗn hợp để phục vụ nhu cầu quản lý của Nhà nước. Trong trường hợp này, nếu Nhà nước bán nhà và giao đất trực tiếp cho các đối tượng sử dụng thì các đối tượng này có nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước.

Bên cạnh đó, quy định tại Khoản 3, Điều 4, Nghị định số 45/2014/NĐ-CP và hướng dẫn tại Điều 6, Thông tư số 76/2014/TT-BTC thực chất không phải là điểm mới của Luật Đất đai năm 2013 mà chỉ là kế thừa và cụ thể hóa quy định có từ pháp luật đất đai năm 2013 để đảm bảo tính hệ thống và thống nhất khi áp dụng văn bản quy phạm pháp luật.

"Như vậy, rõ ràng không có chuyện chuyển trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất tại các chung cư từ chủ đầu tư sang người mua nhà" - ông Thịnh khẳng định.

(T.H)