Không tăng phí giao thông đường bộ trong năm 2016

(eFinance Online) - Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2016, Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông vận tải không tăng phí giao thông đường bộ trong năm 2016. 
Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải tổng kết, đánh giá các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng theo hình thức BOT, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Chủ động nghiên cứu, xây dựng giá sử dụng dịch vụ đường bộ các dự án hoàn vốn BOT phù hợp để thay thế mức thu phí sử dụng đường bộ hiện hành.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, địa phương liên quan điều hành học phí bám sát nguyên tắc thị trường; đẩy mạnh đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập; trong năm 2016, xây dựng lộ trình phù hợp, tránh điều chỉnh học phí cùng thời điểm với giá dịch vụ y tế để hạn chế tác động đột biến đến giá tiêu dùng.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các địa phương xây dựng lộ trình, phương án điều chỉnh giá dịch vụ y tế phù hợp, tránh điều chỉnh giá vào cùng thời điểm tại 63 tỉnh, thành phố; đồng thời bảo đảm giá dịch vụ y tế điều chỉnh tương xứng với chất lượng khám chữa bệnh.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng phương án tạm trữ muối để hỗ trợ diêm dân tiêu thụ sản phẩm; theo dõi sát diễn biến thị trường thóc, gạo trong nước và thế giới để kịp thời đề xuất phương án điều hành phù hợp.

(NQ)