Khung giá dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho thực vật

(eFinance Online) -Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 282/2016/TT-BTC quy định khung giá dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho thực vật.  
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Thông tư áp dụng với các đơn vị, tổ chức, cá nhân cung ứng, sử dụng dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho thực vật; cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ thực vật và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

Khung giá dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho thực vật như sau:

STT

Nội dung thu

ĐVT

Khung giá

I

Khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật

 

 

1

Khảo nghiệm hiệu lực sinh học của thuốc bảo vệ thực vật diện hẹp

Khảo nghiệm

10.739.000 -13.000.000

2

Khảo nghiệm hiệu lực sinh học của thuốc bảo vệ thực vật diện rộng

Khảo nghiệm

10.017.000 -11.000.000

3

Khảo nghiệm xác định thời gian cách ly thuốc bảo vệ thực vật

Khảo nghiệm

9.930.000 -13.000.000

II

Kiểm định chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu

1

Kiểm định chất lượng thuốc bảo vệ thực vật hóa học nhập khẩu

1.1

Hàm lượng 1 hoạt chất

Chỉ tiêu

385.000 - 615.000

1.2

Tỷ suất lơ lửng 1 hoạt chất

Chỉ tiêu

385.000 - 615.000

1.3

Hàm lượng 1 tạp chất hoá học

Chỉ tiêu

385.000 - 615.000

1.4

Hàm lượng 1 tạp chất kim loại nặng

Chỉ tiêu

267.000- 688.000

1.5

Tính chất vật lý (1 tính chất)

Chỉ tiêu

106.000 - 124.000

1.6

Lấy mẫu

Mẫu

46.000 - 53.000

2

Kiểm định chất lượng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc vi sinh vật nhập khẩu

2.1

Xác định tinh thể độc và hiệu lực sinh học

Mẫu

1.741.000 - 1.915.000

2.2

Xác định loài và số lượng CFU

Mẫu

1.978.000 - 2.176.000

2.2

Lấy mẫu

Mẫu

46.000 - 53.000

Căn cứ Khung giá dịch vụ trên, Thủ trưởng tổ chức, đơn vị cung ứng dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho thực vật quy định giá cụ thể dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho thực vật theo quy định của pháp luật.

Các đơn vị cung ứng dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho thực vật phải thực hiện niêm yết giá, công khai giá theo quy định pháp luật về giá.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2017.

(T.H)