Kịch bản cho nền kinh tế 5 năm tới

Sáng nay, ngày 4/10, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Tư vấn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội  5 năm 2011-2015” nhằm đưa ra các kịch bản cho nền kinh tế Việt Nam trong 5 năm tới.

2 kịch bản cho nền kinh tế 5 năm tới.2 kịch bản cho nền kinh tế 5 năm tới.

2 kịch bản

Theo dự báo của các chuyên gia kinh tế, nền kinh tế thế giới trong thời gian tới sẽ gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, thậm chí có thể rơi vào giai đoạn tái suy thoái. Việt Nam đang bước vào thời kỳ phát triển mới trong bối cảnh thế giới đang thay đổi rất nhanh, phức tạp và khó lường. Tình hình trong nước cũng có những thuận lợi căn bản, tuy nhiên, lạm phát còn cao, kinh tế vĩ mô còn chứa đựng nhiều yếu tố bất ổn. Bên cạnh đó, cơ cấu kinh tế và đầu tư bất hợp lý, kém hiệu quả…

Trước tình hình này, Chính phủ Việt Nam tiếp tục giữ mục tiêu kiềm chế lạm phát, tăng trưởng ở mức độ hợp lý, phù hợp với tình hình cụ thể ở trong nước và thế giới. Từ đó, tạo sự chủ động tiến tới ổn định vững chắc vào năm 2013.

Cụ thể, theo chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2020, Chính phủ đặt trọng tâm là bổ sung, sửa đổi Hiến pháp nhằm tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chính. Đi cùng với đó là xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ mà tập trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị lớn.

Cũng tại đây, đại diện Bộ Kế hoạch – Đầu tư đã đưa ra 2 kịch bản cho nền kinh tế. Cụ thể, xuất phát từ dự báo tình hình kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, tăng trưởng thấp trong năm 2011 và 2012 và các năm sau đó tiếp tục có những khó khăn và thách thức lớn hơn…thì dự kiến tốc độ tăng trưởng kinh tế trong 5 năm tới sẽ duy trì ở mức 6,5%. Quy mô GDP theo giá thực tế đến năm 2015 sẽ là 4.500 nghìn tỷ đồng, tương đương gần 180 tỷ USD; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 49 triệu đồng, tương đương 1.965 USD. Bên cạnh đó, dự báo theo kịch bản này, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sẽ tăng 12%/năm và nhập siêu đến năm 2015 sẽ ở khoảng 12% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Mặt khác, kịch bản kinh tế cũng cho rằng, dư nợ công đến cuối năm 2015 sẽ không quá 65% GDP. Trong đó, dư nợ chính phủ không quá 55% GDP, dư nợ quốc gia sẽ không quá 50% GDP. Con số này tại thời điểm năm 2010 lần lượt là 57,3% GDP, 45,7% và 42,2% GDP. Tỷ trọng đầu tư xã hội 5 năm sẽ là khoảng 33,5%.

Còn với kịch bản thứ 2, nếu nền kinh tế thế giới được cải thiện hơn thì GDP trong 5 năm tới sẽ tăng khoảng 7% và quy mô GDP theo giá trị thực tế cũng không hơn là mấy với 4.600 nghìn tỷ đồng, tương đương 184 tỷ USD và cơ cấu ngành kinh tế sẽ dành 18% cho nông-lâm-thủy sản, công nghiệp là 42%, số còn lại 40% sẽ là ngành dịch vụ. Cùng với đó, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam cũng có nhiều tiến bộ đáng kể khi kịch bản này dự báo xuất khẩu của Việt Nam sẽ tăng 14%, kéo nhập siêu xuống còn 10% kim ngạch xuất khẩu…

Định hướng thực hiện

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bùi Quang Vinh nhấn mạnh: việc xây dựng kế hoạch 5 năm tới có ý nghĩa quan trọng, rất cần có sự thảo luận và tham gia rộng rãi của các nhà tài trợ, các bộ, ngành, các địa phương, doanh nghiệp

Như vậy, để thực hiện những mục tiêu trên, Kế hoạch 5 năm cũng đưa ra các nhóm giải pháp lớn. Theo đó, ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; duy trì tăng trưởng hợp lý gắn với tái cơ cấu nền kinh tế. Đi đôi với việc tiếp tục chuyển đổi cơ cấu giữa các ngành và trong nội bộ từng ngành, trong 5 năm tới, Việt Nam dự kiến tập trung 3 lĩnh vực quan trọng nhất: tái cơ cấu đầu tư, trọng tâm là tái cơ cấu đầu tư công, đổi mới phân cấp đầu tư; tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; tái cơ cấu hệ thống các ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính khác.

Về vấn đề nay, đại diện ADB cho biết, cần có sự thống nhất hơn giữa các chỉ tiêu và những giả định mà dự thảo đã đưa ra và xác định rõ ràng thứ tự ưu tiên của từng chỉ tiêu kinh tế vĩ mô, sắp xếp các bước thực hiện mục tiêu theo trình tự hợp lý. Bên cạnh đó, trước mắt, cần phải đưa vào chính sách kinh tế vĩ mô những yêu cầu về quản lý kinh tế vĩ mô và sắp xếp các bước theo một trình tự hợp lý.

“Đặt mục tiêu tăng trưởng 6,5% theo như kịch bản đầu tiên có lẽ hợp lý hơn” -  Đại diện Liên minh châu Âu nhận xét. Theo vị đại diện này, mục tiêu tăng trưởng có thể hơi khiếm tốn nhưng điều quan trọng là thực hiện cho được việc tái cơ cấu nền kinh tế.

Theo đó, Chính phủ Việt Nam cần phải tăng cường năng lực cạnh tranh, nâng cao chất lượng chính sách. Bên cạnh đó, nên ưu tiên phát triển hạ tầng. Không nên để từng địa phương quyết định xây dựng cơ sở hạ tầng mà nên có chính sách thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

(T.Hương)