Kiên quyết dừng trường hợp kê khai, đăng ký giá không phù hợp

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, ý kiến chỉ đạo của bộ Tài chính tại Văn bản số 6063/BTC-QLG về việc tăng cường công tác quản lý, bình ổn giá trên địa bàn, Chủ tịch UBND Thành phố ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để quản lý, điều hành và bình ổn giá.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Tà chính theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường đối với hàng hóa, dịch vụ thiết yếu như: lương thực, thực phẩm, đường, thuốc phòng và chữa bệnh cho người, xăng dầu, gas, phân bón, thức ăn chăn nuôi, dịch vụ đi lại... Chủ động tham mưu báo cáo UBND Thành phố có phương án kịp thời nhằm ổn định thị trường; căn cứ thẩm quyền và điều kiện thực tế, khả năng tài chính của địa phương để tham mưu trình UBND Thành phố xem xét, quyết định việc thực hiện Chương trình dự trữ hàng hóa bình ổn giá tại địa phương.

Phối hợp với các Sở, Ngành có liên quna tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý giá, thuế, phí, đặc biệt đối với những hàng hóa địch vụ thuộc danh mục bình ổn giá, hàng hóa dịch vụ tiêu dùng thiết yếu. Với các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật thì phải xử lý nghiêm và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Sở Tài chính phải giám sát chặt chẽ đăng ký giá, kê khai giá của doanh nghiệp đối với mặt hàng bình ổn giá, mặt hàng thuộc danh mục kê khai giá gồm: giá cước vận tải, giá sữa dành cho trẻ em duwowsi tuổi, xi măng sắt thép, thức ăn chăn nuôi, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)... Kiên quyết dừng các trường hợp kê khai giá, đăng ký giá tăng không phù hợp với tác động của yếu tố đầu vào.

Đồng thời, phối hợp với Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tăng cường quản lý thu, kiểm soát thu, ngăn chặn việc trốn thuế, nợ đọng thuế và chuyển giá. Tập trung quản lý chi ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm; rà soát, ngừng các khoản chi, nội dung chi không chấp hành đúng quy định, thủ tục hồ sơ, không đúng chế độ; các khoản chi không thực sự cấp bách, không thiết thực.

Cục Thuế TP Hà Nội cần tăng cường quản lý thu, kiểm soát thu NSNN, kiểm tra thực hiện pháp luật về thuế, phí; kết hợp với kiểm tra thực hiện pháp luật về giá; kiểm tra, kiểm soát kê khai thuê, quyết toán thuế của các đơn vị, đặc biệt đối với đơn vị vừa qua được hưởng chính sách gia hạn, miễn, giảm giãn thuế theo quy định.

Phối hợp với cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp trốn thuế, gian lận thuế, chuyển giá; thực hiện đúng các quy định về giãn, giảm, miễn thuế cho cac đối tượng đã được pháp luật quy định.

Riêng Cục Hải quan Hà Nội phải tăng cường công tác quản lý kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan; tập trung tăng cường lwujc lượng thực hiện tốt công tác chống lậu tại các địa bàn trọng điểm góp phần bình ổn giá thị trường trong nước.

Bên cạnh đó, Chỉ thị cũng yêu cầu rõ các nhiệm vụ đối với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an thành phố, Sở giao thông vận tải, Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Kho bạc Nhà nước Hà Nội, Các đơn vị trực thuộc trung ương, Các Sở, Ban, ngành khác của Thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các quận, huyện thị xã; các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện nghiêm chỉ thị này.

(T.H)