Kịp thời xuất cấp trên 659 tấn gạo hỗ trợ tỉnh Quảng Nam

Trong tháng 3/2014, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Đà Nẵng đã hoàn thành xuất kho, vận chuyển và giao 659,160 tấn gạo đến các địa phương tại tỉnh Quảng Nam để hỗ trợ học sinh vùng đặc biệt khó khăn học kỳ II năm học 2013-2014 theo quyết định của Tổng cục DTNN và UBND tỉnh Quảng Nam.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Bên cạnh đó, ngành DTNN Khu vực Đà Nẵng đã hoàn thành tốt công tác xuất, nhập, bảo quản hàng dự trữ theo đúng kế hoạch đã đề ra. Đơn vị đã triển khai kiểm tra và nhập kho 5.000 chiếc phao tròn cứu sinh và chuẩn bị tiếp nhận 14.000 chiếc phao áo cứu sinh chỉ tiêu 2013. Xây dựng kế hoạch mua trực tiếp, rộng rãi của mọi đối tượng 5.500 tấn thóc vụ Đông xuân 2014 trình Tổng cục phê duyệt. Hoàn thành hồ sơ, thủ tục để mời thầu mua 6.000 tấn gạo dự trữ quốc gia và 1.000 tấn gạo dự trữ của thành phố Đà Nẵng.

Cũng trong tháng 3, đơn vị đã thực hiện đấu giá và xuất bán 1.487,265 tấn gạo theo kế hoạch đổi hạt năm 2014 và hoàn thành xuất bán trực tiếp, rộng rãi cho mọi đối tượng 2.000 tấn thóc 2012 theo kế hoạch đổi hạt đợt 2/2014. Hoàn thành công tác bảo hành, khắc phục lỗi kỹ thuật nhà bạt nhập kho 2013. Báo cáo trang bị kê lót hàng vật tư, thiết bị và hàng cứu hộ cứu nạn gửi Tổng cục dự trữ nhà nước. Tịnh xuất dốc kho, kiểm nghiệm chất lượng lương thực xuất kho tại các Chi cục. Kiểm tra, giao nhận, số lượng, chất lượng phao tròn cứu sinh chỉ tiêu 2013. Thành lập tổ kiểm tra, nghiệm thu chất lượng phao tròn cứu sinh và phao áo cứu sinh chỉ tiêu 2013. Xây dựng phương án kê lót; bố trí kho nhập lương thực 2014 và nhập vật tư chỉ tiêu năm 2014.

Thêm vào đó, đơn vị đã hoàn thành công tác cập nhập thông tin, tích lượng kho tàng vào phần mềm quản lý mạng lưới kho DTNN. Hàng hóa Dự trữ Nhà nước luôn được bảo vệ đảm bảo an toàn tuyệt đối về số lượng, chất lượng...

(T.Hằng)