Ký 22 hiệp định vay vốn ODA trị giá gần 2 tỷ USD

 Thông tin được đưa ra chiều 9/7, tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại (QLN&TCĐN- Bộ Tài chính) tổ chức, với sự hiện diện của Thứ trưởng Bộ tài chính Trương Chí Trung.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung đề nghị Cục quản lý nợ và tài chính đối ngoại đẩy mạnh và đa dạng hóa công tác tuyên truyền quản lý nợ.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung đề nghị Cục quản lý nợ và tài chính đối ngoại đẩy mạnh và đa dạng hóa công tác tuyên truyền quản lý nợ.

Cục trưởng Cục QLN&TCĐN Trương Hùng Long cho biết, theo số liệu đến thời điểm báo cáo, cục đã chủ trì đàm phán, ký kết 22 hiệp định vay vốn, với tổng trị giá 1,962 tỷ USD.

Ngay trong đầu tháng 7, thừa ủy quền của Thủ tướng Chính phủ, đại diện Bộ Tài chính đã ký kết thêm 5 hiệp định vay (của Nhật Bản), nâng tổng số hiệp định đã ký lên 27 hiệp định và giá trị cam kết lên 2,622 tỷ USD, đạt 54% kế hoạch.

Lũy kế đến 24/6/2015, tổng số huy động vốn vay của Chính phủ là 187.321 tỷ đồng, đạt 36,6% kế hoạch huy động vốn vay trong năm 2015; trong đó vay trong nước là 157.073 tỷ đồng, vay nước ngoài là 30.248 tỷ đồng.

Nguồn vốn vay của Chính phủ được sử dụng cho bù đắp cân đối NSNN, đầu tư cho các công trình giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục... theo nghị quyết của Quốc hội; cho vay lại một số chương trình, dự án đầu tư và dành một phần để đảo nợ.

Đối với nhiệm vụ cấp bảo lãnh/giải ngân vốn có bảo lãnh của Chính phủ, trong nửa đầu năm 2015, Cục QLN&TCĐN đã thẩm định và trình Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ bảo lãnh cho 01 khoản vay ngoài nước cho dự án Đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan với tổng trị giá 510 triệu USD.

Lũy kế đến 24/6/2015, tổng số tiền rút vốn từ các khoản vay được Chính phủ bảo lãnh là 23.156 tỷ đồng. Trong đó, rút vốn từ các khoản vay trong nước là 17.295 tỷ đồng; rút vốn từ các khoản bảo lãnh vay nước ngoài là 5.861 tỷ đồng.

Tổng trị giá viện trợ không hoàn lại từ các nguồn phi chính phủ và song phương, trong 6 tháng đầu năm 2015, đạt 40,17 triệu USD; trong đó: viện trợ bằng tiền cho NSNN là 25,37 triệu USD; viện trợ không hoàn lại của các tổ chức Liên hợp quốc, phi chính phủ và EC đạt 35 triệu USD.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Trương Chí Trung ghi nhận kết quả đạt được về: xây dựng chính sách pháp luật về quản lý nợ; công tác thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh nhanh và hiệu quả hơn trước áp lực của xã hội như thông tin về quản lý nợ công; số liệu nợ công được công khai minh bạch….

Thứ trưởng chỉ đạo cần tăng cường tính chủ động của công tác quản lý nợ công thông qua công tác kế hoạch và tổng hợp; báo cáo đầy đủ số liệu về nợ công; đẩy mạnh và đa dạng hóa công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động quản lý nợ công, cải thiện hệ số tín nhiệm quốc gia...

(Theo Thời báo tài chính)