Ký kết hợp đồng kỹ thuật hỗ trợ các dự án PPP giữa Việt Nam và Pháp

Chiều ngày 22/7/2014, tại Hà Nội, bà Fleur Pellerin, Quốc vụ khanh phụ trách Ngoại thương, Xúc tiến Du lịch và người Pháp tại nước ngoài và ông Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Việt Nam đã dự lễ ký hợp đồng trợ giúp kỹ thuật về hỗ trợ phát triển các dự án Đối tác công-tư (PPP) giữa Egis - Adetef và Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam.

Ký hợp đồng trợ giúp kỹ thuật về hỗ trợ phát triển các dự án Đối tác công-tư (PPP) giữa Egis – Adetef và Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam. Ký hợp đồng trợ giúp kỹ thuật về hỗ trợ phát triển các dự án Đối tác công-tư (PPP) giữa Egis – Adetef và Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình này, nhóm Egis (Tập đoàn tư vấn và thiết kế công nghệ, xây dựng dự án và khai thác Pháp) - Adetef (Cơ quan hợp tác kỹ thuật quốc tế của các Bộ kinh tế và Tài chính và Phát triển bền vững ) sẽ đảm trách nhiệm vụ tư vấn cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) trong các lĩnh vực chiến lược, thể chế, tài chính, môi trường và xã hội.

Hợp đồng này, có giá trị là 3,5 triệu USD, do Ngân hàng Phát triển châu Á và Cơ quan Phát triển Pháp đồng tài trợ, nhằm hỗ trợ phát triển đối tác công tư, nằm trong khuôn khổ kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng của Việt Nam.

Theo bà Fleur Pellerin, trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam với sự tháp tùng của hơn 10 doanh nghiệp Pháp, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng và giao thông: Hợp đồng này là minh chứng đầu tiên cho niềm tin và sự ghi nhận của Việt Nam đối với năng lực của Pháp trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng. Chương trình Đối tác công-tư đầy tham vọng do Chính phủ Việt Nam triển khai này sẽ tạo ra những cơ hội lớn trong lĩnh vực này trong tương lai, một  trong những lĩnh vực  hứa hẹn nhất đối với các doanh nghiệp Pháp tại Việt Nam.

(T.Hương)