Lâm Đồng: Thu NSNN 4 tháng đầu năm đạt 39% dự toán

(eFinance Online) - Sở Tài chính Lâm Đồng vừa cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện 4 tháng đầu năm là 2.522 tỷ đồng, đạt 39% dự toán trung ương, đạt 37% dự toán địa phương, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2017.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Tổng thu ngân sách địa phương thực hiện là 5.611 tỷ đồng, đạt 51% dự toán trung ương, đạt 48% dự toán địa phương, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2017.

Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện là 4.165 tỷ đồng, đạt 37% dự toán trung ương, đạt 36% dự toán địa phương, bằng 113% so với cùng kỳ năm 2017.

(PV)