Lâm Đồng: Thu NSNN 9 tháng đạt gần 80% dự toán

(eFinance Online) - Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng cho biết, trong tháng 9/2018, thu ngân sách nhà nước từ hoạt động kinh tế là 124,360 tỷ đồng; chi ngân sách nhà nước các cấp là 638,900 tỷ đồng.
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Cụ thể, thu ngân sách Trung ương đạt 20,685 tỷ đồng; thu ngân sách tỉnh đạt 52,615 tỷ đồng, thu ngân sách huyện đạt 46,076 tỷ đồng và thu ngân sách xã đạt 4,984 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 5.094,202 tỷ đồng, đạt 79,92% so với dự toán Trung ương giao, đạt 75,47% so với dự toán địa phương giao.

Chi ngân sách nhà nước các cấp tháng 9/2018 là 638,9 tỷ đồng. Trong đó chi ngân sách Trung ương là 102,586 tỷ đồng; chi ngân sách tỉnh là 176,441 tỷ đồng; chi ngân sách huyện là 305,585 tỷ đồng; chi ngân sách xã là 54,288 tỷ đồng. Lũy kế chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm là 8.852,951 tỷ đồng.

(PV)