Lâm Đồng: Thu NSNN 9 tháng đầu năm đạt 83,1% dự toán

(eFinance Online) - Theo báo cáo của Sở Tài chính Lâm Đồng, thu NSNN 9 tháng năm 2018 ước đạt 5.291 tỷ đồng, đạt 83,1% dự toán Trung ương, đạt 78,4% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 110,5% so với cùng kỳ.
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Tổng thu NS địa phương 9 tháng năm 2018 ước đạt 10.726 tỷ đồng, đạt 96,6% dự toán Trung ương, đạt 91,7% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 117,5% so với cùng kỳ.

Về chi NSNN, trong 9 tháng năm 2018, chi NS địa phương ước đạt 8.643 tỷ đồng, đạt 77,8% dự toán Trung ương giao, đạt 74,6% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 110,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Về công tác Quản lý giá và công sản: Sở Tài chính đã tham gia tổ giúp việc Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Lâm Đồng, thẩm định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở tính tiền bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất đối với một số dự án trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm tập trung; Thẩm định đề án sử dụng tài sản công vào liên doanh liên kết của Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng.

Về việc bồi thường, hỗ trợ trong giải phóng mặt bằng, Sở Tài chính đề xuất UBND tỉnh kinh phí đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cơ sở trường Đại học Tôn Đức Thắng tại Tp Bảo Lộc; Khấu trừ kinh phí ứng trước bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất phải nộp của dự án đầu tư xây dựng chợ xã Phước Cát, huyện Cát Tiên; Kinh phí mua thuốc phòng bệnh trừ bệnh bọ xít muỗi hại cây cà phê tại huyện Lạc Dương.

(PV)