Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Bộ Giao thông Vận tải

Thực hiện nhiệm vụ thẩm định Đề án chủ trương, giải pháp chủ động ứng phó biến đổi khí hậu; đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường, ngày 19/03/2012, Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương do ông Nguyễn Xuân Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Giao thông Vận tải.

Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Xuân Cường đánh giá cao sự chủ động của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT trong hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ TNMT GTVT. Ảnh: PV. Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Xuân Cường đánh giá cao sự chủ động của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT trong hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ TNMT GTVT. Ảnh: PV.

Đoàn công tác đã nghe Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải báo cáo tình hình ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên và môi trường của ngành giao thông vận tải; những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ TNMT ngành GTVT; nhất là về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất kỹ thuật; công tác kiểm tra, đôn đốc bảo vệ môi trường; cơ chế, chính sách để khuyến khích nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới ít phát thải khí nhà kính, thân thiện với môi trường GTVT cũng như công tác quản lý, sử dụng quỹ đất dành cho phát triển GTVT; đồng thời, Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải cũng đề xuất, kiến nghị với Ban Kinh tế Trung ương một số chủ trương, giải pháp nhằm chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ TNMT.

Thay mặt Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương, ông Nguyễn Xuân Cường đã đánh giá cao các hoạt động chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên và môi trường; việc áp dụng công nghệ thân thiện môi trường của ngành giao thông vận tải.

Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Xuân Cường đề nghị, Bộ GTVT cần tiếp tục chủ động, cụ thể hóa các chủ trương, giải pháp về ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ TNMT; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng nhà nước triển khai cụ thể các chủ trương, hành động và lồng ghép các chương trình biến đổi khí hậu vào chương trình hàng năm, trung hạn và dài hạn để đảm bảo tính khả thi của các chương trình này. Ngoài ra, Bộ cũng cần phải có đột phá về phát triển nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, khoa học - kỹ thuật cũng như hoàn thiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn để bảo vệ môi trường chung.

(PV)