Lệ phí cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 77/2015/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.
 
Theo đó, cơ quan thu lệ phí là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có nhiệm vụ tổ chức thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.
 
Mức thu lệ phí cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán được quy định: Cấp lần đầu: 10.000.000 đồng/01 giấy phép; Cấp lại: 5.000.000 đồng/01 giấy phép.
 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/7/2015.

(T.H)