LHQ - EU thống nhất định mức chi phí trong hợp tác với Việt Nam

Chiều ngày 09/12, tại Hà Nội, Đại diện Chính phủ Việt Nam, Liên Hợp quốc và Phái đoàn Liên minh Châu Âu đã cùng đồng thuận ký kết văn bản hướng dẫn mới về định mức chi phí địa phương trong hợp tác phát triển với Việt Nam - Bản cập nhật năm 2013.

Ảnh: Lễ ký kết Định mức chi phí trong hợp tác phát triển với Việt Nam.
Ảnh: Lễ ký kết Định mức chi phí trong hợp tác phát triển với Việt Nam.

Ông Franz Jessen, Đại sứ, Trưởng phái đoàn EU khẳng định rằng bộ định mức được xây dựng dựa trên những khảo sát kỹ lưỡng về thị trường được áp dụng thống nhất sẽ góp phần nâng cao tính hiệu quả, thúc đẩy giải trình và minh bạch trong hợp tác phát triển giữa Việt Nam với các đối tác.

Bộ định mức chuẩn quy định trong Hướng dẫn mới này sẽ là cơ sở cho cho các cơ quan thực hiện và các đối tác khác áp dụng trong các chương trình, dự án ODA tại Việt Nam do các cơ quan LHQ và các quốc gia thành viên EU tài trợ. Với phiên bản hoàn chỉnh về nội dung và cập nhật về định mức này, các định mức chi phí quy định trong Hướng dẫn sẽ phù hợp với điều kiện và giá cả thị trường hiện tại. Các định mức mới được cập nhật bao gồm các chi phí nhân lực cho cán bộ dự án, các định mức cho chuyên gia tư vấn, biên dịch, phiên dịch, chi phí cho hội nghị, hội thảo, chi phí đi lại và các chi phí có liên quan khác. Kế hoạch của các dự án đang được thực hiện cũng sẽ được điều chỉnh lại cho phù hợp với các định mức chi phí mới, nếu ngân sách sẵn có của dự án có thể đáp ứng được.

Về phía mình, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương cho rằng: Văn bản cập nhật định mức chi phí LHQ - EU được ký kết là minh chứng cho nỗ lực của các bên trên tinh thần hợp tác, đồng thời đóng góp thiết thực và có ý nghĩa to lớn nhằm nâng cao hiệu quả viện trợ cho Việt Nam theo tinh thần đã được nêu trong Văn kiện đối tác Busan.

"Các định mức mới được cập nhật dựa trên giá cả thị trường nhằm thu hút được các dịch vụ và nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời khuyến khích được sự hợp tác, nhưng vẫn đảm bảo tính linh hoạt cần thiết để có thể điều chỉnh phù hợp với những yêu cầu, mô hình khác nhau của các dự án. Các định mức này sẽ được rà soát định kỳ để điều chỉnh phù hợp với những biến đổi về giá cả thị trường." - Thứ trưởng Nguyễn Thế Phương cho biết thêm.

(T.Hương)