Liên Bộ Tài chính và Khoa học Công nghệ "chung tay" thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học

Sáng ngày 30/12, Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp tổ chức Lễ ký ban hành Thông tư liên tịch quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước (số 27/2015/TTLT/BKHCN-BTC - gọi tắt là Thông tư liên tịch 27).

Liên Bộ Tài chính và Khoa học Công nghệ "chung tay" thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học. Liên Bộ Tài chính và Khoa học Công nghệ "chung tay" thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học.

Tham dự Lễ ký kết có Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân, Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Quốc Khánh, Lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài chính, Bộ KH&CN.

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, Thông tư về cơ chế khoán sử dụng kinh phí trong KH&CN tiếp tục là kết quả của sự cụ thể hóa quá trình phối hợp chặt chẽ giữa 2 Bộ để xây dựng các hành lang pháp lý đồng bộ cần thiết, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà khoa học thực hiện hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, trong khi vẫn đảm bảo các nguyên tắc quản lý tài chính nhà nước.

Thông tư liên tịch 27 quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước được ban hành trong tiến trình đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý, phương thức đầu tư và cơ chế tài chính theo Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 1/11/2012 của Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Phát triển KH&CN phục vụ công nghiệp hóa và hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Luật KH&CN năm 2013 và Nghị định ssô 95/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động KH&CN.

Cùng với tiến trình đổi mới từ khâu xác định, tuyển chọn, xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ KH&CN, đổi mới cơ chế khoán chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế của đất nước. Thông tư liên tịch 27 được ban hành nhằm trao quyền chủ động cho chủ nhiệm nhiệm vụ và tổ chức chủ trì trong việc sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ; đơn giản, thuận lợi hơn cho các chủ nhiệm vụ và tổ chức chủ trì trong việc thực hiện các thủ tục thanh quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ.

Liên Bộ Tài chính và Khoa học Công nghệ

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu.

Đáng chú ý tại Thông tư liên tịch là đổi mới về phương thức khoán chi. Theo đó, nhiệm vụ KH&CN được khoán chi theo một trong hai phương thức. Thứ nhất là khoán chi đến sản phẩm cuối cùng được áp dụng đối với các nhiệm vụ được xác định rõ tên sản phẩm cụ thể; chỉ tiêu chất lượng chủ yếu của sản phẩm, đơn vị đo, mức chất lượng hoặc yêu cầu khoa học cần đạt được; số lượng quy mô sản phẩm tạo ra;địa chỉ ứng dụng; có tổng dự toán các khoản chi sửa chữa, mua sắm tài sản, đoàn ra không quá 1 tỷ đồng. Thứ hai là khoán chi từng phần áp dụng đối với các nhiệm vụ không đủ điều kiện khoán chi tới sản phẩm cuối cùng. Trong khoán chi từng phần, cơ bản các nội dung kinh phí được thực hiện khoán chi (tiền công, hội thảo, công tác trong nước,...) chỉ không khoán chi đối với các nội dung mua nguyên, nhiên, vật liệu, phụ tùng chưa được ban hành định mức kinh tế kỹ thuật; sửa chữa, mua sắm tài sản cố định, đoàn ra.

Cùng với Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT/BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước, Thông tư liên tịch 27 sẽ đảm bảo đồng bộ quy trình quản lý kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ KH&CN bao gồm: lập dự toán, quản lý sử dụng.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân chia sẻ, Liên Bộ Tài chính và Khoa học & Công nghệ đã từng ký kết nhiều Thông tư liên tịch, tuy nhiên đây có lẽ là văn bản có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ đặc biệt trong thời điểm đất nước đang hội nhập kinh tế quốc tế.

"Thông tư liên tịch 27 sẽ là món quà đầu năm dành cho tất cả các nhà khoa học công nghệ trên cả nước, khuyến khích họ để cống hiến phục vụ tốt hơn nữa cho xã hội và đất nước." - Bộ trưởng Nguyễn Quân nhấn mạnh.

(T.H)