Liên kết vùng để phát triển du lịch Tây Nguyên

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương và Thời báo Kinh tế Việt Nam tổ chức Hội thảo Liêt kết phát triển Kinh tế vùng Tây Nguyên tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Liên kết vùng để phát triển du lịch Tây Nguyên.Liên kết vùng để phát triển du lịch Tây Nguyên.

Với điều kiện vị trí địa lý của mình, vùng Tây Nguyên có điều kiện thuận lợi để mở rộng giao lưu phát triển kinh tế, đặc biệt là du lịch với nhiều vùng trong cả nước và quốc tế. Đây là vùng có khí hậu mát mẻ quanh năm, địa hình đa dạng, nhiều thác gềnh và cánh rừng nguyên sinh với giá trị đa dạng sinh học cao tạo cho Tây Nguyên có nhiều cảnh quan hấp dẫn. 

Với những giá trị đặc sắc về tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn, Tây Nguyên có đầy đủ những thế mạnh riêng để thu hút khách du lịch. Tốc độ tăng trưởng khách du lịch quốc tế và nội địa đến Tây Nguyên trong những năm gần đây bình quân đạt trên 10%, tốc độ tăng trưởng bình quân tổng thu du lịch xấp xỉ 30%. Song so sánh với cả nước, tổng thu du lịch Vùng Tây Nguyên trong thời gian qua vẫn chiếm một tỷ lệ thấp (trung bình khoảng 4,3% tổng thu du lịch cả nước).

Mặc dù có tiềm năng du lịch rất lớn nhưng cho đến nay phát triển du lịch ở Tây Nguyên vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế to lớn của nó. Sự phát triển còn nhiều hạn chế này có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân là hoạt động liên kết hợp tác để tận dụng tối đa cơ hội từ bên ngoài và phát huy sức mạnh bên trong của khu vực chưa thực sự phát huy hiệu quả. Để Tây Nguyên trở thành khu vực phát triển du lịch nhanh và bền vững, các địa phương trong vùng cần thực sự nỗ lực, trong đó điều rất quan trọng là phải có được sự đồng thuận về liên kết hợp tác của các địa phương trong vùng.

Liên kết là nhu cầu, là điều kiện và là tất yếu trong phát triển và hội nhập. Liên kết vùng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội, là một tài sản, một nguồn lực, nguồn vốn phi vật thể tiềm năng cho phát triển. Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 18/07/2013 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên đến năm 2020, trong đó xác định hợp tác, liên kết phát triển là một giải pháp cơ bản trong phát triển bền vững (PTBV) của Vùng. Cuối năm 2013 Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 276/QĐ-TTg Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 12-KL/TW ngày 24/10/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) phát triển vùng Tây Nguyên thời kỳ 2011 - 2020, trong đó yêu cầu tăng cường hợp tác giữa các địa phương trong vùng và các địa phương khác ngoài vùng.

Cụ thể, liên kết cho phép khai thác tối đa lợi thế phát triển du lịch như cơ sở hạ tầng, tài nguyên du lịch, nguồn lực con người… tạo ra những sản phẩm du lịch nội vùng và liên vùng độc đáo, có sức hút. Việc hợp tác, liên kết sẽ góp phần giải quyết thực trạng phát triển nhỏ lẻ, manh mún, không chuyên nghiệp, cũng như bổ sung, hỗ trợ các nguồn lực để phát triển du lịch ở các địa phương. Bởi vậy, có thể khẳng định, liên kết là một tất yếu trong du lịch. Vấn đề đặt ra là liên kết như thế nào để mang lại lợi ích lớn nhất.

Cần sự "bắt tay" giữa địa phương và DN

Theo ý kiến của nhiều chuyên gia, bên cạnh việc chủ động xây dựng và phát triển các chương trình du lịch riêng mang tính đặc thù của mỗi địa phương, 5 tỉnh trong vùng cần phối hợp xây dựng các chương trình du lịch chung của toàn vùng. Đồng thời, liên kết đầu tư phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù của vùng. Sản phẩm du lịch là yếu tố quan trọng cần được xây dựng trong chiến lược phát triển du lịch. Tuy nhiên, hiện đang tồn tại một thực tế là việc đầu tư phát triển các sản phẩm du lịch ở hầu hết các địa phương ở Tây Nguyên còn dàn trải, thiếu tập trung để tạo ra những sản phẩm có tính cạnh tranh cao. Thiếu sự hợp tác giữa các địa phương nên dẫn đến sự trùng lặp về sản phẩm. Kết quả là gây lãng phí trong đầu tư và làm suy giảm sức hấp dẫn du lịch chung của toàn vùng cũng như làm gia tăng sự cạnh tranh thiếu lành mạnh. Chính vì vậy, việc hợp tác trong nghiên cứu đầu tư phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù của vùng, tránh sự trùng lặp về sản phẩm là hết sức cần thiết.

Liên kết vùng để phát triển du lịch Tây Nguyên ảnh 1

Đồng chí Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch phát biểu tại phiên hội thảo chuyên đề Du lịch.

Cao hơn nữa, cần tạo liên kết liên vùng trong nước (hợp tác vùng Tây Nguyên với các vùng du lịch khác) để kết nối các chương trình du lịch, kết hợp đa dạng hóa các sản phẩm du lịch… đặc biệt với vùng Bắc Trung Bộ (kết nối tuyến du lịch con đường Di sản Miền Trung với không gian Văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên); với vùng Duyên hải Nam Trung Bộ (khai thác sản phẩm du lịch biển đảo, các di sản văn hóa Chăm); với vùng Nam Bộ (khai thác du lịch tắm và nghỉ dưỡng biển, tham quan di tích, sinh thái miệt vườn cây trái, sông nước, rừng ngập nước, lễ hội). Mục tiêu cao nhất là tạo liên kết quốc tế. Ngoài các chương trình liên kết hợp tác trong Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng, cũng cần chú trọng phát triển liên kết hợp tác với các nước ASEAN…

Trong các hoạt động liên kết, hợp tác phát triển du lịch ở hầu hết các vùng, các địa phương hiện nay, chủ yếu  mới dừng lại ở mức hợp tác giữa các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, vai trò của doanh nghiệp du lịch chưa thực sự được đề cao, chưa có sự gắn kết giữa các doanh nghiệp trong việc phối hợp cùng khai thác sản phẩm du lịch. Điều này là chưa hợp lý bởi doanh nghiệp du lịch là bộ phận trực tiếp khai thác và phát triển sản phẩm du lịch, trực tiếp đưa khách đến các điểm du lịch trong khu vực. Hoạt động liên kết giữa các tỉnh trong khu vực phải là cầu nối, là diễn đàn để liên kết hợp tác giữa các doanh nghiệp du lịch. Tiếng nói của doanh nghiệp phải được coi trọng và cần có các chính sách khuyến khích các doanh nghiệp liên kết xây dựng những tour du lịch mới nhằm thu hút khách quốc tế.

(T.Hương)