Long An tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Long An vừa có công văn số 2787/KH-BCĐ ngày 25/8/2014 về hoạt động những tháng cuối năm 2014 trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tại công văn, Ban Chỉ đạo đã đề ra những nội dung trọng tâm từ nay đến cuối năm 2014.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo triển khai củng cố và thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả địa phương, quy định cơ cấu thành viên và phân công trách nhiệm các thành viên tham gia Ban Chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, xây dựng quy chế hoạt động và kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 địa phương từ nay đến cuối năm 2014 nhằm đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên trong Ban Chỉ đạo trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn quản lý.

Đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống buôn lậu qua biên giới, theo chức năng nhiệm vụ được giao của các thành viên BCĐ 389 tỉnh trong việc thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm với các mặt hàng như thuốc lá ngoại, phân bón, thuốc trừ sâu, mũ bảo hiểm, sữa dùng cho trẻ em dưới 6 tuổi…..

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp xây dựng kế hoạch phối hợp và đề ra các giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, từng bước nâng cao nhận thức của nhân dân tự giác chấp hành chủ trương chống buôn lậu của Nhà nước, nhất là người dân vùng biên giới.

Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra tình hình triển khai công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại tại một số địa phương trọng điểm và đơn vị trực thuộc các ngành chức năng ở biên giới vào cuối quý 4 năm 2014.

Bộ phận Thường trực BCĐ 389 tỉnh ( Chi cục quản lý thị trường) tham mưu đề xuất với cấp trên, theo dõi, đôn đốc các ngành chức năng và địa phương thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo, trên cơ sở đó phân tích, tổng hợp, đánh giá tình hình, đề xuất các giải pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại phù hợp với tình hình thực tế.

(T.H)