Malaysia dẫn đầu ASEAN về đầu tư FDI tại Việt Nam

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, 11 tháng năm 2015, Malaysia hiện là quốc gia dẫn đầu ASEAN về đầu tư FDI tại Việt Nam với 22 dự án cấp mới (2,4 tỉ USD vốn đăng ký cấp mới) và 16 lượt dự án tăng thêm (91 triệu USD vốn đăng ký tăng thêm) và tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 2,5 tỉ USD.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Tuy nhiên, xét về số dự án thì Singapore là quốc gia có nhiều dự án FDI vào Việt Nam nhất trong khối các nước ASEAN với 119 dự án cấp mới (852 triệu USD vốn đăng ký cấp mới) và 47 lượt dự án tăng thêm (180 triệu USD vốn đăng ký tăng thêm), tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,03 tỉ USD.
 
Như vậy, 11 tháng năm 2015 đã có 7 quốc gia trong khu vực ASEAN đầu tư FDI vào Việt Nam, gồm Malaysia, Singapore, Thái Lan, Brunei, Indonesia, Philippines và Lào. 

Các nước ASEAN đã có 197 dự án cấp mới (tổng vốn đăng ký cấp mới là 3,5 tỉ USD) và 82 lượt dự án tăng vốn (tổng vốn đăng ký tăng thêm là 458 triệu USD). Như vậy, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm của các nước khu vực này trong 11 tháng là 3,97 tỉ USD.

Lĩnh vực thu hút được nhiều dự án của nhà đầu tư ASEAN là công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 38% tổng số dự án và 40% tổng vốn đầu tư. Dệt may cũng là một trong các lĩnh vực mà các nước ASEAN còn nhiều dự án. Đặc điểm chung của các dự án trong lĩnh vực này là quy mô nhỏ (bình quân khoảng 6 triệu USD/dự án), thường tập trung tại các địa phương như: Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM, Long An. 
 
Theo thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài, trong 11 tháng năm nay Việt Nam có 1.855 dự án cấp mới với tổng số vốn đăng ký là 13,55 tỉ USD, 692 dự án tăng vốn với tổng số vốn đăng ký tăng thêm là 6,66 tỉ USD; tính chung trong 11 tháng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam là 20,22 tỉ USD.
 
(T.Ngà)