Mọi dự án luật phải đăng tải công khai trên website

Liên quan đến dự án Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường cho biết : Nếu Luật này được Quốc hội thông qua, thì tất cả các luật được xây dựng về sau đều phải đăng trên website, trừ những dự thảo luật thuộc về bí mật Nhà nước...

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng CườngBộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường cho biết, những vướng mắc lâu nay trong việc lập cơ sở dữ liệu phục vụ việc xây dựng các dự thảo luật trình Quốc hội sẽ được khắc phục trong dự thảo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi lần này.

Cụ thể, Dự thảo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi  quy định các hồ sơ trình dự án luật, pháp lệnh, Nghị định của Chính phủ ngay từ khi trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ phải có đủ bộ hồ sơ cần thiết. Ngoài tờ trình còn phải có báo cáo về tác động kinh tế xã hội của dự thảo; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của không những các cơ quan liên quan mà còn của nhân dân, doanh nghiệp, đăng tải công khai trên website và trình bày rõ ý kiến tiếp thu hay không tiếp thu của cơ quan soạn thảo trong bộ hồ sơ đó. Luật lần này quy định bắt buộc khi trình dự án luật ra QH phải có đầy đủ thông tin hơn, những văn bản cần thiết để QH xem xét, quyết định kể cả việc đảm bảo nguồn tài chính, nguồn lực để thực thi luật đó.

Cũng theo Bộ trưởng Hà Hùng Cường, nếu Luật này được Quốc hội thông qua thì tất cả các luật được xây dựng về sau đều phải đăng trên website, trừ những dự thảo luật thuộc về bí mật Nhà nước. Qua đó việc thu thập ý kiến đóng góp của nhân dân sẽ được thực hiện sớm hơn rất nhiều.

(Theo Tiền Phong điện tử)