Một số chính sách có hiệu lực từ 1/10

Kể từ ngày 01/10/2013, một số chính sách, quy định mới đáng chú ý sẽ chính thức có hiệu lực, cụ thể:

Vé số rách do nguyên nhân khách quan vẫn có thể được trả thưởng nếu có đủ căn cứ xác định hình dạng ban đầu, tính xác thực của tờ vé. Ảnh minh họa - nguồn internet.Vé số rách do nguyên nhân khách quan vẫn có thể được trả thưởng nếu có đủ căn cứ xác định hình dạng ban đầu, tính xác thực của tờ vé. Ảnh minh họa - nguồn internet.

Lĩnh vực Tài chính

Từ ngày 01/10/2013, theo Thông tư 75/2013/TT-BTC, vé số rách do nguyên nhân khách quan vẫn có thể được trả thưởng nếu có đủ căn cứ xác định hình dạng ban đầu, tính xác thực của tờ vé; Việc trả thưởng trong các trường hợp này do Chủ tịch hoặc Tổng giám đốc công ty xổ số kiến thiết quyết định. 

Cũng từ ngày 01/10/2013, tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp phải đóng thêm Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp bên cạnh lệ phí đăng ký kinh doanh với mức phí là 300.000 đồng/lần theo quy định tại Thông tư 106/2013/TT-BTC; Các tổ chức, cá nhân có thể nộp khoản phí này tại một trong hai cơ quan: “Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký doanh nghiệp” hoặc “Phòng Đăng ký kinh doanh”.

Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân chính thức có hiệu lực từ ngày 01/10. 

Theo đó, các giao dịch chuyển nhượng bất động sản bằng giấy tay từ ngày 01/1/2009 cũng phải nộp thuế TNCN cho từng lần chuyển nhượng; Đối với các giao dịch bằng giấy tay trước ngày 01/1/2009 thì chỉ tính thuế TNCN đối với lần giao dịch cuối cùng.

Cũng theo Thông tư, các hợp đồng mua bán nền nhà, ký trước ngày 08/8/2010 (thời điểm có hiệu lực của Nghị định 71/2010/NĐ-CP), nay được chủ đầu tư đồng ý cho cá nhân chuyển nhượng thì khai, nộp thuế TNCN như hướng dẫn đối với nhà ở hình thành trong tương lai.

Từ ngày 01/10, công dân đặc biệt khó khăn khi tự họ và gia đình không có khả năng tài chính để khắc phục sẽ được Quỹ Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước trợ giúp không hoàn lại các khoản chi phí về phương tiện vận chuyển tại nước sở tại, lương thực, thực phẩm, nơi ở tạm thời và nhu yếu phẩm cần thiết khác theo quy định tại Thông tư 92/2013/TT-BTC.

Trước đây, chỉ những công dân đặc biệt khó khăn bị tai nạn, gặp rủi ro nghiêm trọng, khi tự họ không thể khắc phục được mới trợ giúp từ Quỹ Bảo hộ.

Lĩnh vực kinh doanh

Quyết định số 6226/QĐ-BCT bổ sung một số mặt hàng được sản xuất từ Campuchia nhập khẩu vào nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam qua cửa khẩu biên giới tỉnh Kiên Giang dưới hình thức mua, bán, trao đổi cư dân biên giới. Theo đó, các mặt hàng được bổ sung gồm các nhóm: Động vật giáp xác, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, làm khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật giáp xác hun khói, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói; động vật giáp xác chưa bóc mai, vỏ, đã hấp chín hoặc luộc chín trong nước, đã hoặc chưa ướp lạnh, đông lạnh, làm khô, muối, hoặc ngâm nước muối; bột thô, bột mịn và bột viên của động vật giáp xác thích hợp dùng làm thức ăn cho người; Động vật thân mềm, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, làm khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật thân mềm hun khói, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói; bột mịn, bột thô và bột viên của động vật thân mềm, thích hợp dùng làm thức ăn cho người; Động vật thủy sinh không xương sống trừ động vật giáp xác và động vật thân mềm, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, làm khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật thủy sinh không xương sống hun khói trừ động vật giáp xác và động vật thân mềm, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói; bột mịn, bột thô và bột viên của động vật thủy sinh trừ động vật giáp xác và động vật thân mềm, thích hợp dùng làm thức ăn cho người.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2013 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2014

Lĩnh vực Bất động sản

Từ ngày 01/10, thời hạn sử dụng đất nông nghiệp sẽ được kéo dài theo Nghị quyết 49/2013/QH13: Khi hết hạn sử dụng, Nhà nước sẽ không điều chỉnh lại đất trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối đã giao cho hộ gia đình, cá nhân theo Luật Đất đai 2003. 

Cho đến khi có Luật Đất đai (sửa đổi) được ban hành và có hiệu lực, các hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối được tiếp tục sử dụng đất và sẽ áp dụng thời hạn sử dụng đất theo quy định của Luật mới.

(T.H - tổng hợp)