Một số chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 2/2015

Từ tháng 2/2015, một số chính sách về kinh tế, tài chính sẽ có hiệu lực, cụ thể:

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

 Sửa đổi chế độ kế toán doanh nghiệp

Từ ngày 05/02, chế độ kế toán doanh nghiệp sẽ được áp dụng theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Theo đó, Thông tư hướng dẫn kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế; nhiều quy định mới về sổ sách, báo cáo tài chính, tài khoản kế toán…:

- Doanh nghiệp được dùng ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ để ghi sổ kế toán.

- Các tài khoản Tài Sản không còn phân biệt ngắn hạn và dài hạn.

- Sửa đổi, bổ sung nhiều chỉ tiêu của Bảng Cân đối kế toán.

- Sửa đổi, hủy bỏ, thêm mới một số tài khoản kế toán.

- Doanh nghiệp được tự xây dựng biểu mẫu sổ kế toán, chứng từ kế toán cho riêng mình nhưng phải đảm bảo cung cấp thông tin về giao dịch kinh tế một cách minh bạch, đầy đủ.

Thông tư này thay thế Quyết định 15/2006/QĐ-BTC và Thông tư 244/2009/TT-BTC.

Hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan 

Từ ngày 05/02, việc xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan sẽ được thực hiện theo quy định tại Thông tư 203/2014/TT-BTC.

Hàng hóa được bán trực tiếp, không thông qua đấu giá trong các trường hợp: thực phẩm tươi sống, dễ bị ôi thiu, hàng hóa, vật phẩm dễ cháy nổ như xăng, gas, dầu, khí hóa lỏng…; thuốc chữa bệnh, thuốc thú y mà hạn sử dụng còn dưới 60 ngày.

Bán đấu giá đối với hàng hóa không thuộc phạm vi quy định trên và tài sản như phương tiện vận tải, máy móc, trang thiết bị và phương tiện làm việc… không xử lý theo hình thức chuyển giao.

Đối với hàng hóa không còn giá trị sử dụng, sẽ tiến hành tiêu hủy.

Giảm thời gian giải quyết TTHC cho doanh nghiệp bảo hiểm

Theo Thông tư 194/2014/TT-BTC, thời hạn cấp Giấy phép điều chỉnh đổi tên doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài giảm từ 21 xuống còn 14 ngày (kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định). 

Tương tự giảm còn 14 ngày (kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ) đối với thủ tục thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; mở, chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện.

Mặt khác, từ ngày 01/01/2016, doanh nghiệp bảo hiểm phải sử dụng chuyên gia tính toán dự phòng nghiệp vụ và khả năng thanh toán đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Thông tư này.

Ngoài ra, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài được cấp thẻ cho các đại lý bảo hiểm của doanh nghiệp, chi nhánh nước ngoài. 

Đại lý bảo hiểm có trách nhiệm đeo thẻ trong khi thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm.

Hướng dẫn cách tính thù lao cho luật sư

Ngày làm việc của luật sư được tính trên cơ sở 8 giờ làm việc; trường hợp làm việc trong nhiều ngày nhưng mỗi ngày thực hiện không đủ 8 giờ thì số ngày làm việc được tính trên tổng số giờ làm việc thực tế. 

Số giờ làm việc lẻ còn lại (nếu có) được tính như sau:

- Nếu không đủ 06 giờ thì tính thành 1/2 ngày làm việc.

- Nếu từ 06 giờ trở lên thì tính thành 1 ngày làm việc.

Mức thù lao chi trả cho 01 ngày làm việc của luật sư tham gia tố tụng trong vụ án do cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu là 0,4 lần mức lương cơ sở và được áp dụng từ ngày 28/11/2013.

Nội dung trên được quy định tại Thông tư liên tịch 191/2014/TTLT-BTC-BTP thay thế Thông tư liên tịch số 66/2007/TTLT-BTC-BTP .

Hỗ trợ học nghề cho người lao động tham gia BHTN

Kể từ 10/02, Quyết định 77/2014/QĐ-TTg về mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp bắt đầu có hiệu lực. 

Theo đó, người lao động tham gia BHTN và có đủ điều kiện được hỗ trợ học nghề sẽ được hưởng mức hỗ trợ tối đa 01 triệu đồng/người/tháng; mức cụ thể được tính theo tháng, tùy theo từng nghề, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế.

Nếu khóa học nghề có số ngày lẻ không đủ tháng thì số ngày lẻ đó được tính tròn là 1 tháng để xác định mức hỗ trợ học nghề.

Mức hỗ trợ được áp dụng từ 01/01/2015, người lao động đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc người đã có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp trước 01/01/2015 và có nhu cầu học nghề sau ngày 01/01/2015 thì được áp dụng các quy định tại Quyết định này.

Người lao động đã có quyết định hỗ trợ học nghề trước ngày 01/01/2015 thì không được áp dụng mức hỗ trợ trên.

Lệ phí cấp GCN đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Từ ngày 10/02, doanh nghiệp bán hàng đa cấp khi nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, sửa đổi, bổ sung và gia hạn GCN đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp phải nộp phí thẩm định và lệ phí theo Thông tư 197/2014/TT-BTC.

Theo đó:

- Mức thu phí thẩm định cấp mới, gia hạn là 05 triệu đồng/01 lần;

- Mức thu phí thẩm định sửa đổi, bổ sung là 03 triệu đồng/01 lần;

- Mức thu lệ phí cấp mới, gia hạn là 400.000 đồng/01 GCN;

- Mức thu lệ phí sửa đổi, bổ sung, cấp lại là 200.000 đồng/01 GCN. 

Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Từ ngày 05/02, các loại phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất được công bố theo danh mục được ban hành kèm theo Quyết định 73/2014/QĐ-TTg.

Theo đó, gồm có 36 phế liệu như là: Thạch cao; phế liệu và mẩu vụn của plastic từ polyme etylen; đồng, nhôm, kẽm phế liệu và mảnh vụn… 

Quyết định này chỉ áp dụng đối với hoạt động nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất và không áp dụng cho hoạt động tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam.

Quy định về điều kiện bảo đảm ATTP trong sản xuất ban đầu nhỏ lẻ

Kể từ 10/02, các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ phải bảo đảm điều kiện ATTP theo Thông tư 51/2014/TT-BNNPTNT.

Các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ bao gồm: cơ sở trồng trọt nhỏ lẻ, cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ, cơ sở nuôi trồng thủy sản nhỏ lẻ, cơ sở sản xuất, khai thác muối nhỏ lẻ, cơ sở thu hái, đánh bắt, khai thác nông lâm thủy sản nhỏ lẻ.

Các điều kiện về địa điểm, thức ăn, nguồn nước, thuốc thú y, hóa chất, trang thiết bị… ứng với từng cơ sở được quy định cụ thể trong Thông tư.

Ngoài ra, từ ngày 03/02/2015, điều kiện bảo đảm ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh bia sẽ được thực hiện theo Thông tư 53/2014/TT-BCT; đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sữa chế biến sẽ được thực hiện theo Thông tư 54/2014/TT-BCT.

Bên cạnh đó, cơ sở sản xuất, kinh doanh dầu thực vật cũng phải đáp ứng các điều kiện ATTP theo quy định tại Thông tư 59/2014/TT-BCT từ ngày 06/02/2015.

Tiêu chuẩn giảng viên đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá

Ngày 23/12/2014, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 204/2014/TT-BTC quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá.

Theo đó, giảng viên đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá và bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

- Có trình độ đại học, sau đại học chuyên ngành phù hợp với chuyên đề giảng dạy;

- Có thời gian công tác từ 5 năm trở lên trong việc nghiên cứu, giảng dạy chuyên ngành thẩm định giá hoặc làm công tác quản lý nhà nước đối với các chuyên ngành phù hợp theo quy định tại Thông tư này.

Đối với giảng viên bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về thẩm định giá ngoài việc phải đáp ứng các tiêu chuẩn nêu trên còn phải là thẩm định viên về giá có ít nhất 7 năm kinh nghiệm hành nghề.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/02/2015 và thay thế Quyết định 87/2008/QĐ-BTC .

Cách tính giá thành cá Tra nguyên liệu

Từ 15/02, việc xác định giá thành cá Tra nguyên liệu thực hiện theo Thông tư198/2014/TT-BTC. 

Theo đó, phương pháp tính giá thành cá Tra nguyên liệu như sau: 

Z = TC : W

Trong đó:

- Z là Giá thành sản xuất một kg cá Tra;

- TC là Tổng chi phí sản xuất thực tế cá Tra nguyên liệu trên một ha mặt nước;

- W là Năng suất thực tế thu hoạch cá Tra nguyên liệu.

Giá thành bình quân cá Tra nguyên liệu để làm cơ sở xác định giá sàn cá Tra nguyên liệu được tính bằng trung bình cộng giá thành cá Tra nguyên liệu của các tỉnh.

Trình tự giải quyết hồ sơ đăng ký dấu nghiệp vụ

Thông tư 01/2015/TT-BCT quy định thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại do Bộ Công Thương ban hành có hiệu lực từ 27/02/2015.

Theo đó, trình tự giải quyết hồ sơ đăng ký dấu nghiệp vụ như sau:

- Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận bộ hồ sơ, cơ quan đăng ký dấu nghiệp vụ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho thương nhân yêu cầu bổ sung hồ sơ trong trường hợp chưa đầy đủ;

- Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận bộ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký dấu nghiệp vụ có trách nhiệm đăng ký dấu nghiệp vụ vào Sổ đăng ký dấu nghiệp vụ và thông báo đến thương nhân bằng văn bản.

Thông tư này thay thế Thông tư 06/2006/TT-BTM .

(T.H - tổng hợp)