Một số chính sách tài chính có hiệu lực từ tháng 10

Từ tháng 10,  một số chính sách mới liên quan đến bảo hiểm, lao động tiền lương, doanh nghiệp, tài chính nhà nước… bắt đầu có hiệu lực. Cụ thể:

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.
Thứ tự thanh toán khi giải thể Công ty TNHH MTV Nhà nước

Từ ngày 15/10/2015, thứ tự ưu tiên thanh toán khi giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (công ty TNHH MTV) do nhà nước làm chủ sở hữu được thực hiện theo Thông tư 129/2015/TT-BTC.

Theo đó, toàn bộ số tiền thu được từ việc giải thể Công ty được xử lý theo thứ tự sau:

- Thanh toán các chi phí giải thể công ty.

- Thanh toán các khoản nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (nếu có) và các quyền lợi khác của người lao động tại công ty bị giải thể theo hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể, quy chế của công ty và chế độ hiện hành.

- Các khoản nợ thuế và nợ ngân sách nhà nước khác.

- Các khoản nợ có tài sản bảo đảm (trong đó, khoản nợ có tài sản đảm bảo toàn bộ được ưu tiên thanh toán trước khoản nợ có tài sản đảm bảo một phần).

-  Các khoản nợ không có tài sản bảo đảm.

Thông tư 129/2015/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 38/2005/TT-BTC.
 
Hướng dẫn mới về miễn, giảm quyền sử dụng đất

Thông tư 134/2015/TT-BTC hướng dẫn miễn, giảm tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở được giao không đúng thẩm quyền trước 15/10/1993 tại vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo.

Theo đó, mức miễn, giảm tiền sử dụng đất được quy định như sau:

Đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở:

- Miễn tiền sử dụng đất tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo.

- Giảm 50% tiền sử dụng đất theo mức thu quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 8 Nghị định 45/2014/NĐ-CP, tức chỉ thu 20% tiền sử dụng đất theo giá đất ở quy định tại Bảng giá đất tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn.

Đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở:

Hộ gia đình, cá nhân phải nộp 100% tiền sử dụng đất theo giá đất cụ thể tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất.

Thông tư 134/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/10/2015.
 
Hướng dẫn mới về bảo hiểm hưu trí

Ngày 25/8/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 130/2015/TT-BTC sửa đổi Thông tư 115/2013/TT-BTC hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện.

Theo đó, hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện có một số điểm mới như sau:

- Trên cơ sở bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm, người được bảo hiểm bắt đầu nhận quyền lợi bảo hiểm hưu trí khi đạt đến tuổi theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm, nhưng không dưới 55 tuổi với nữ và 60 tuổi với nam.

Trường hợp pháp luật có quy định khác về độ tuổi nghỉ hưu thì thực hiện theo quy định tại văn bản pháp luật đó về độ tuổi nghỉ hưu.

- Người được bảo hiểm có quyền yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm cho rút trước một phần hoặc toàn bộ giá trị tài khoản bảo hiểm hưu trí trong trường hợp người được bảo hiểm là công dân Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền cho phép định cư hợp pháp tại nước ngoài.

- Đại lý bảo hiểm phải được doanh nghiệp bảo hiểm đào tạo và chứng nhận hoàn thành khóa học về sản phẩm bảo hiểm hưu trí tự nguyện.

Thông tư 130/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 10/10/2015.
 
Bổ sung dịch vụ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu

Ngày 20/8/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 35/2015/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định 02/2012/QĐ-TTg về Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

Theo đó, bổ sung các nội dung sau:

- Bổ sung vào số thứ tự 5: Dịch vụ thông tin di động mặt đất (hình thức thanh toán: trả trước).

- Bổ sung vào số thứ tự 10: Phát hành thẻ ghi nợ nội địa, mở và sử dụng dịch vụ tài khoản thanh toán (áp dụng cho khách hàng cá nhân), vay vốn cá nhân (nhằm mục đích tiêu dùng).

- Bổ sung vào số thứ tự 11: Bảo hiểm nhân thọ.

Đồng thời, Quyết định này còn sửa đổi tên của 04 hàng hóa, dịch vụ trong Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

Quyết định 35/2015/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2015.
 
Hướng dẫn mới về tuyển dụng viên chức

Ngày 31/8/2015, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 04/2015/TT-BNV sửa đổi Thông tư 15/2012/TT-BNV hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức.

Theo đó, có một số điểm mới đáng chú ý như sau:

- Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm thẩm tra, xác minh văn bằng, chứng chỉ của người trúng tuyển bảo đảm chính xác trước khi ký hợp đồng làm việc (HĐLV).

- Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp thì người đứng đầu đơn vị này không thực hiện việc ký HĐLV và có văn bản gửi người đứng đầu đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

- Trường hợp kết quả trúng tuyển bị hủy bỏ thì người đứng đầu đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định tuyển dụng người có kết quả thấp hơn liền kề ở vị trí tuyển dụng đó nếu người đó đảm bảo đủ điều kiện theo quy định.

Thông tư 04/2015/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 15/10/2015.
 
Thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh BHYT

Từ ngày 15/10/2015, việc thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu được thực hiện theo Nghị định 70/2015/NĐ-CP, cụ thể:

- Các trường hợp thanh toán trực tiếp thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 31 Luật BHYT đã được sửa đổi, bổ sung.

 - Hồ sơ thanh toán trực tiếp bao gồm:

+ Giấy đề nghị thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh BHYT của người bệnh.

+ Các giấy tờ quy định tại Điều 15 Nghị định này.

+ Giấy ra viện hoặc đơn thuốc hoặc sổ khám bệnh.

+ Bản chính các chứng từ hợp lệ (hóa đơn mua thuốc, hóa đơn thu viện phí và các chứng từ có liên quan).

Ngoài ra, Nghị định này cũng nêu rõ quy trình, thời gian và mức thanh toán trực tiếp BHYT đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu.

Xem chi tiết tại Nghị định 70/2015/NĐ-CP.

Thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Từ ngày 05/10/2015, Bộ Công thương tiến hành thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN theo Thông tư 28/2015/TT-BCT .

Theo đó, thương nhân được lựa chọn tham gia chương trình thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa phải đáp ứng đủ các tiêu chí sau:

- Là nhà sản xuất đồng thời là nhà xuất khẩu hàng hóa do chính thương nhân sản xuất.

- Không vi phạm quy định về xuất xứ trong 02 năm gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký.

- Kim ngạch xuất khẩu đi ASEAN được cấp C/O mẫu D năm trước liền kề đạt tối thiểu 10 - triệu đô la Mỹ.

- Có cán bộ được đào tạo, được cấp chứng nhận hoặc chứng chỉ về xuất xứ hàng hóa do đơn vị đào tạo được Bộ Công Thương chỉ định cấp.

Ngoài ra, Thông tư này cũng quy định điều kiện cho hưởng ưu đãi thuế quan với hàng hóa nhập khẩu.

Xem chi tiết nội dung tại Thông tư 28/2015/TT-BCT.

(T.H - tổng hợp)