Một số giải pháp hỗ trợ sản xuất kinh doanh và phát triển thị trường

Chính phủ đã đề ra một số giải pháp hỗ trợ sản xuất kinh doanh và phát triển thị trường nhằm tiếp tục tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí, hạ giá thành, từ đó có điều kiện hạ giá sản phẩm.

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Cụ thể, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp với chính sách tài khóa chặt chẽ để kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra; hỗ trợ phát triển thị trường tài chính, chứng khoán để tăng khả năng huy động vốn cho đầu tư phát triển. Điều hành lãi suất, tỷ giá phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát, thị trường tiền tệ. Thực tế việc điều hành lãi suất của ngân hàng Nhà nước trong năm 2014 đã đưa mặt bằng lãi suất thị trường của đồng Việt Nam giảm 1,5-2% góp phần làm giảm chi phí tài chính của doanh nghiệp, từ đó có điều kiện giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm.

Đồng thời, phát triển thị trường, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa; tăng cường kiểm soát thị trường giá cả. Tại nhóm giải pháp này, Chính phủ đề ra nhiệm vụ phát triển hệ thống phân phối, các hoạt động kết nối cung cầu tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh các hình thức hợp tác, liên kết phát triển vùng nguyên liệu gắn với sản xuất và tiêu thụ. Điều này sẽ góp phần giảm bớt chi phí lưu thông phân phối, đưa sản phẩm từ người sản xuất đến người tiêu dùng nhanh hơn.

Ngoài ra, đối với giá các hàng hóa là nguyên liệu đầu vào của sản xuất như năng lượng sẽ được điều hành công khai minh bạch, phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2015. Bên cạnh đó, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng cũng được đẩy mạnh, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng ở trung ương và địa phương, góp phần bảo vệ cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp trong nước.

Bên cạnh đó, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong đó đáng chú ý là việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa sẽ giúp giảm bớt chi phí và thời gian của doanh nghiệp; việc tạo môi trường và điều kiện thuận lợi hơn cho phát triển kinh tế trang trại với quy mô lớn, tập trung theo hướng công nghiệp, hiện đại sẽ giúp doanh nghiệp giảm chi phí và giá thành trên một đơn vị sản phẩm, làm tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong đó có giải pháp đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, tập trung vào cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Biện pháp này sẽ giúp cải thiện hiệu quả đầu tư, nâng cao năng suất lao động, giúp hạ bớt chi phí tiền lương trên một đơn vị sản phẩm và cải thiện tình hình tài chính doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực quản lý giá, Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện nhất quán chủ trương quản lý giá theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước đối với các mặt hàng quan trọng, thiết yếu (điện, than bán cho sản xuất điện, xăng dầu, dịch vụ công,...) theo lộ trình với mức độ và thời gian điều chỉnh phù hợp để đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát, hài hòa lợi ích của người tiêu dùng, doanh nghiệp và Nhà nước; tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý giá nhất là đối với hàng hoá, dịch vụ mang tính chuyên ngành, dịch vụ sự nghiệp công. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý giá, thuế, phí, đặc biệt đối với những hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu như khí hoá lỏng, xăng dầu, than, xi măng, thép, thức ăn chăn nuôi, thóc, gạo, muối ăn, thuốc bảo vệ thực vật, phân đạm, nước sạch, cảng biển... Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp góp phần bình ổn thị trường và kiểm soát lạm phát như chính sách tài khoá chặt chẽ, chính sách tiền tệ linh hoạt; điều hành lãi suất phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát; quản lý chặt chẽ, hiệu quả đầu tư công; tăng cường quản lý thị trường, hoàn thiện hệ thống lưu thông phân phối theo hướng giảm bớt các tầng nấc trung gian, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính...

(K.Liên)