Mức phí đường bộ mới qua trạm Tân Đệ, Thái Bình

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 172/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tân Đệ, tỉnh Thái Bình sẽ được điều chỉnh từ 1/1/2015.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Cụ thể, mức thu phí từ 1/1/2015 đến hết ngày 31/12/2015 như sau: xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng là 30.000 đồng/vé/lượt; xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn là 40.000 đồng/vé/lượt; xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn  là 50.000 đồng/vé/lượt; xe  tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng container 20 fit là 80.000 đồng/vé/lượt; xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng container 40 fit là 160.000 đồng/vé/lượt.

Kể từ ngày 1/1/2016 trở đi, mức thu như sau: Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng là 35.000 đồng/vé/lượt; xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn là 50.000 đồng/vé/lượt; xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn là 75.000 đồng/vé/lượt; xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng container 20 fit là 140.000 đồng/vé/lượt; xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng container 40 fit là 200.000 đồng/vé/lượt.

Hiệu lực thi hành của Thông tư (1/1/2015) chính là thời gian bắt đầu thu phí theo mức phí tại Thông tư này kể từ khi có đủ điều kiện sau: Dự án được Bộ Giao thông vận tải cho phép nghiệm thu hoàn thành, đưa vào sử dụng; được Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định cho phép thu phí.

Thông tư số 204/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tân Đệ, tỉnh Thái Bình hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Bộ Giao thông vận tải cho phép thu phí theo mức thu quy định tại Thông tư này.

(T.H)