Năm 2012: Kinh phí thực hiện chính sách an sinh xã hội ước khoảng 323.920 tỷ đồng

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, năm 2012, đã thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ chi an sinh xã hội đã bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) cho các đối tượng thụ hưởng chính sách. Tổng số kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội năm 2012 ước khoảng 323.920 tỷ đồng, bằng 35,8% tổng chi NSNN, tăng 33,2% so với thực hiện năm 2011.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Trong đó, chi hỗ trợ để thực hiện cải cách tiền lương (nâng lương tối thiểu chung và phụ cấp công vụ): ước khoảng 260.900 tỷ đồng, tăng 38,7% so với thực hiện năm 2011, trong đó: kinh phí đảm bảo thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu năm 2012 là 59.300 tỷ đồng, kinh phí đảm bảo tiền lương theo mặt bằng lương năm 2011 là 201.600 tỷ đồng. Nhóm chính sách chi hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng, ước khoảng 53.940 tỷ đồng, tăng 20,5% so với năm 2011. Nhóm chính sách thực hiện thông qua hình thức miễn, giảm các khoản đóng góp của dân (miễn thu thuỷ lợi phí) ước 4.200 tỷ đồng, bằng năm 2011. Nhóm chính sách thực hiện thông qua kênh tín dụng ưu đãi, khoảng 4.880 tỷ đồng, bằng 80,8% so với thực hiện năm 2011.

Bên cạnh đó, đã xuất cấp 41.376 tấn gạo dự trữ quốc gia trị giá khoảng 413 tỷ đồng để cứu trợ cho nhân dân ở những vùng bị thiếu đói, giáp hạt, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho người nghèo.

(Nhã Tường)