Năm 2012: Ngành Hải quan thu hồi nợ đọng đạt 2.415,13 tỷ đồng

Tính đến ngày 31/12/2012, toàn ngành Hải quan đã thu hồi nợ thuế chuyên thu quá hạn quá 90 ngày và nợ thuế khó thu là 2.415,13 tỷ đồng, đạt 120,75% so với chỉ tiêu giao thu hồi, đạt 192,82% so với năm 2011.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Lý giải nguyên nhân nợ thuế phát sinh tăng, Tổng cục Hải quan cho biết, nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp kinh doanh không hiệu quả, thua lỗ, hoạt động cầm chừng, hoặc rơi vào tình trạng phá sản... ảnh hưởng đến khả năng thanh toán thuế của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp chây ỳ, không nộp thuế đúng hạn hoặc tuy có khả năng thanh toán nhưng vẫn dựa vào chính sách của Nhà nước để chiếm dụng vốn, không nộp thuế đúng hạn. Việc tiếp nhận nguồn vốn còn nhiều khó khăn nên doanh nghiệp chấp nhận nộp phạt chậm nộp thuế 0,05%/ngày hơn là vay ngân hàng, vừa phải chịu lãi suất cao hơn, vừa phải có tài sản thế chấp và phải làm nhiều thủ tục để vay tiền.

Ngoài ra, một số khoản nợ thuế truy thu, ấn định khó có khả năng thu hồi. Nhiều doanh nghiệp chưa chấp nhận nợ thuế khoản nợ thuế ấn định qua công tác thanh tra, kiểm tra của cơ quan hải quan. Tình trạng nợ thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất xuất khẩu, tạm nhập tái xuất quá hạn không đến thanh khoản diễn ra phổ biến...

Năm 2013, Tổng cục Hải quan sẽ tập trung xử lý thu hồi thuế nợ động thông qua việc rà soát các doanh nghiệp có nợ thuế lớn, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhập khẩu nguyên liệu, vật tư sản xuất hàng hóa xuất khẩu, nhập gia công, tạm nhập tái xuất; phân loại, lập danh sách các doanh nghiệp có độ rủi ro cao để theo dõi và có biện pháp quản lý chặt chẽ...

(KH)