Năm 2013: Bộ Tài chính đề xuất nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp

Dự báo năm 2013 nền kinh tế vẫn sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Bộ Tài chính đã tham mưu, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, trong đó, nêu rõ trong năm 2013 tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, triệt để tiết kiệm.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Đặc biệt, theo đề xuất của Bộ Tài chính, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 02/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường và giải quyết nợ xấu. Nội dung của Nghị quyết 02/NQ-CP bao gồm nhiều nội dung quan trọng nhằm giải quyết hàng tồn kho, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; các giải pháp gỡ khó thị trường bất động sản. Riêng đối với giải pháp hỗ trợ về thuế, nhằm giảm chi phí sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho DN hạ giá thành và tiêu thụ sản phẩm, Nghị quyết 02/NQ-CP  quy định:

Gia hạn 06 tháng thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với số thuế TNDN phải nộp quý I và 03 tháng thời hạn nộp thuế TNDN đối với số phải nộp quý II và quý III năm 2013 cho các doanh nghiệp (DN) có quy mô vừa và nhỏ (sử dụng dưới 200 lao động làm việc toàn bộ thời gian và có doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng); DN sử dụng nhiều lao động (sử dụng trên 300 lao động) trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến: nông sản, lâm sản, thuỷ sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử; xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội; DN đầu tư - kinh doanh (bán, cho thuê, cho thuê mua) nhà ở được gia hạn nộp thuế đối với thu nhập từ hoạt động đầu tư - kinh doanh nhà ở, không phân biệt quy mô DN và số lao động sử dụng.

Gia hạn 06 tháng thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng đối với số thuế phải nộp của tháng 1, tháng 2, tháng 3 năm 2013 đối với các DN đang thực hiện nộp thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, gồm: DN có quy mô vừa và nhỏ (không bao gồm DN hoạt động trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, xổ  số, trò chơi có thưởng, sản xuất hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt); DN sử dụng nhiều lao động (sử dụng trên 300 lao động) trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến: Nông sản, lâm sản, thuỷ sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử; xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội; DN đầu tư - kinh doanh (bán, cho thuê, cho thuê mua) nhà ở và DN sản xuất các mặt hàng: Sắt, thép, xi măng, gạch, ngói.

Chính phủ cũng quyết định: Hoàn lại tiền thuế Bảo vệ môi trường đã nộp từ ngày 1/1/2012 đến hết ngày 14/11/2012 đối với túi nylon làm bao bì đóng gói sẵn sản phẩm; Giảm 50% tiền thuê đất năm 2013, năm 2014 đối với các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được nhà nước cho thuê đất mà số tiền thuê đất phải nộp theo quy định tại Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ tăng quá 2 lần so với mức nộp năm 2010… Đồng thời, Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định: Áp dụng thuế TNDN 20% từ 1-7-2013 (sớm hơn 6 tháng so với lộ trình dự kiến thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN) đối với thu nhập từ đầu tư- kinh doanh nhà ở ở xã hội. Nhà ở xã hội được xác định theo quy định của pháp luật về nhà ở; Giảm 50% thuế GTGT đầu ra từ 1-7-2013 đến hết ngày 30-6-2014 đối với hoạt động đầu tư- kinh doanh nhà ở xã hội; Giảm 30% số thuế GTGT đầu ra từ ngày 1-7-2013 đến hết ngày 30-6-2014 đối với hoạt động đầu tư- kinh doanh (bán, cho thuê, cho mua) nhà ở là căn hộ có diện tích sàn dưới 70m và có giá bán dưới 15 triệu đồng/m2; Bổ sung ưu đãi thuế đối với đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn ưu đãi theo quy định của Luật Thuế TNDN để thực hiện từ ngày 1-7-2013 (sớm hơn 6 tháng so lộ trình dự kiến thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN). Nghị quyết Chính phủ cũng nêu rõ, không ban hành chính sách thực hiện việc thu phí hạn chế phương tiện giao thông cá nhân đường bộ theo đầu phương tiện. Giảm lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi theo hướng: (i) Đối với ô tô đăng ký lần đầu: Mức thu chung là 10%, các địa phương được điều chỉnh tăng không quá 50% mức quy định chung; (ii) Đối với ô tô đăng ký lần 2 trở đi: Mức thu chung là 2% và thực hiện thống nhất trên toàn quốc.

Bên cạnh các giải pháp về thuế, các giải pháp về tài chính khác cũng được Bộ Tài chính đề xuất để có tác động cộng hưởng, phát huy hiệu quả của từng chính sách và hiệu quả tổng thể của cả nhóm giải pháp, đó là đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả hoạt động đầu tư công, công tác sử dụng nguồn vốn ODA; tăng cường thu hút đầu tư FDI; tập trung phát triển thị trường trái phiếu trong nước; tái cơ cấu thị trường chứng khoán; đổi mới cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập; quản lý chặt chẽ thị trường giá cả…

Với nhiều giải pháp được ban hành sớm ngay từ đầu năm 2013 và kịp thời, tháo gỡ trực tiếp cho DN, cho thị trường, chắc chắn sẽ tác động tích cực đến kinh tế vĩ mô, đảm bảo tăng trưởng trong năm 2013 theo đúng Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ đã đề ra. Trong quá trình thực hiện các giải pháp hỗ trợ theo quyết định của Chính phủ và Quốc hội, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thực tế và kịp thời  đánh giá tác động, hiệu quả của các giải pháp hỗ trợ nêu trên để đề xuất với Chính phủ, với Quốc hội những giải pháp thích hợp.

(KH)