Năm 2013: Phát hiện 80 vụ tham nhũng

Năm 2013, Chính phủ đã bám sát các nghị quyết của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội để triển khai một cách kịp thời, quyết liệt, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tạo điều kiện cho việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ông Huỳnh Phong Tranh - Tổng thanh tra Chính phủ báo cáo trước Quốc hội. Ông Huỳnh Phong Tranh - Tổng thanh tra Chính phủ báo cáo trước Quốc hội.

Theo Báo cáo công tác Phòng chống tham nhũng (PCTN) năm 2013 trình Quốc hội Khoá XIII, trong năm 2013, ngành thanh tra phát hiện 80 vụ, 90 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng với số tiền 117,5 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 117,5 tỷ đồng; đã thu hồi 59 tỷ đồng, kiến nghị xử lý hành chính đối với 04 tập thể, 28 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra hình sự 11 vụ, 34 đối tượng.

Lực lượng cảnh sát điều tra đã thụ lý 371 vụ án, 847 bị can phạm tội về tham nhũng, trong đó: khởi tố mới 233 vụ, 568 bị can (so với cùng kỳ năm trước tăng 11 vụ và 97 bị can); thiệt hại khoảng 9.260 tỷ đồng; 51.000 lượng vàng SJC và 155.000m2 đất; đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước trên 900 tỷ đồng. Đã kết luận điều tra 255 vụ, 581 bị can; đình chỉ điều tra 07 vụ, 06 bị can; tạm đình chỉ 09 vụ, 23 bị can; hiện đang điều tra 96 vụ, 230 bị can.

Viện kiểm sát các cấp đã truy tố 335 vụ, 803 bị can về tội tham nhũng (tăng 91 vụ, 202 bị can so với cùng kỳ năm 2012); 19 vụ, 30 bị can đã đình chỉ điều tra trong giai đoạn tố tụng.

Tòa án các cấp đã xét xử sơ thẩm 278 vụ, 584 bị cáo về các tội danh tham nhũng, trong đó tỷ lệ tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng chiếm 41,2 % (năm 2012 tỷ lệ này là 44,1%); số bị cáo được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ chiếm 31,2 % (năm 2012 tỷ lệ này là 34,2%).

Theo Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh, việc tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng của một số cơ quan, tổ chức, đơn vị còn yếu; việc phát hiện tham nhũng chủ yếu chỉ qua dư luận xã hội, báo chí phản ánh hoặc khi cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, thanh tra, kiểm toán mới phát hiện sai phạm. Đặc biệt, còn tình trạng lợi dụng các quy định của pháp luật chưa chặt chẽ để xử lý hành vi tham nhũng bằng biện pháp hành chính hoặc áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ để xử phạt dưới khung hình phạt hoặc hưởng án treo, phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ.

Để ngăn ngừa, từng bước đẩy lùi tệ nạn tham nhũng đòi hỏi phải phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng phù hợp với yêu cầu của cuộc đấu tranh chống tham nhũng, Chính phủ sẽ tập trung vào việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, chỉ  đạo việc nghiên cứu, hoàn thiện thể chế về PCTN; Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc trao đổi, cung cấp thông tin về tham nhũng...

(T.H)