Năm 2014, Việt Nam và Campuchia bán bảo hiểm cho xe qua lại biên giới giữa 2 nước

Từ ngày 4 - 6/12/2013, tại Đà Nẵng đã diễn ra Hội nghị Các nhà quản lý bảo hiểm ASEAN lần thứ 16 (AIRM 16) và Hội nghị Hội đồng bảo hiểm ASEAN lần thứ 39 (AIC39). Đây là dịp để các nhà quản lý, các đại lý kinh doanh bảo hiểm các nước ASEAN trao đổi và bàn bạc những vấn đề cấp thiết trong lĩnh vực bảo hiểm thời gian qua.

Cuộc họp đã diễn ra trong không khí rất cởi mở.Cuộc họp đã diễn ra trong không khí rất cởi mở.

Hoạt động kinh doanh bảo hiểm với vai trò lá chắn của nền kinh tế, ổn định đời sống nhân dân, góp phần thúc đẩy và duy trì sự phát triển bền vững của nền kinh tế xã hội nên được cơ quan quản lý nhà nước chú trọng quản lý, giám sát nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bên mua bảo hiểm, sự an toàn về tài chính của các doanh nghiệp bảo hiểm và sự phát triển lành mạnh, ổn định của thị trường bảo hiểm. Các công cụ cơ bản hỗ trợ cho việc quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm bao gồm hệ thống pháp luật, hệ thống giám sát từ xa và kiểm tra tại chỗ.

Tại mỗi quốc gia, bất kể thị trường bảo hiểm đã phát triển hay đang phát triển, cơ quan quản lý, giám sát bảo hiểm luôn phải sử dụng các công cụ giám sát nêu trên, đồng thời thường xuyên đánh giá, cập nhật, đảm bảo phù hợp với sự phát triển của thị trường đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý, giám sát. Chính vì vậy, tại Hội nghị các nhà quản lý bảo hiểm lần thứ 16 tổ chức tại Đà Nẵng, Việt Nam, trên cơ sở đề xuất của nước chủ nhà và được sự đồng thuận hưởng ứng của các nước thành viên, đại diện cơ quan quản lý bảo hiểm các nước đã cùng nhau họp nhóm kỹ thuật vào ngày 04/12/2013 để chia sẻ về hệ thống cảnh báo sớm, giám sát từ xa và kiểm tra tại chỗ.

Theo đó, các nước chia sẻ về mô hình vốn và biên khả năng thanh toán đang áp dụng, giới thiệu về hệ thống chỉ tiêu giám sát hoặc hệ thống cảnh báo sớm của nước mình, bao gồm cả các chỉ tiêu định lượng và các tiêu chí định tính, và biện pháp của cơ quan quản lý khi các chỉ tiêu nằm ngoài giới hạn thông thường. Ngoài ra, các nước còn chia sẻ về các cuộc kiểm tra tại chỗ, từ công tác chuẩn bị và quá trình kiểm tra, đồng thời những lưu ý trong quá trình quản lý từ xa và thanh tra, kiểm tra tại chỗ.

Trao đổi giữa các nước thành viên cho thấy ở các nước có mô hình vốn tối thiểu thì chỉ áp dụng nguyên tắc giám sát trên cơ sở tuân thủ pháp luật; trong khi đó các nước có mô hình vốn trên cơ sở rủi ro sẽ áp dụng giám sát trên cơ sở rủi ro tương ứng.

Đại diện các nước đã tiến hành chia sẻ thông tin về hệ thống các công cụ giám sát từ xa, bao gồm các chỉ tiêu giám sát và cảnh báo sớm. Về cơ bản, các quốc gia đều sử dụng các chỉ tiêu để đánh giá tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, để xem xét các bước quản lý, giám sát phù hợp sau đó. Trên cơ sở phân tích, đánh giá các chỉ tiêu giám sát, phần lớn các quốc gia đều có biện pháp nhắc nhở và can thiệp khi phát hiện các chỉ tiêu nằm ngoài giới hạn.

Vì mục tiêu hoàn thiện và nâng cao hệ thống chỉ tiêu giám sát từ xa và kiểm tra tại chỗ, vì sự phát triển lành mạnh và ổn định của thị trường bảo hiểm nước mình và khu vực, vì quyền lợi của bên mua bảo hiểm, các nước tham gia đã nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn của mình, đồng thời lắng nghe, học hỏi kinh nghiệm của nước bạn.

Năm 2014, Việt Nam và Campuchia bán bảo hiểm cho xe qua lại biên giới giữa 2 nước ảnh 1

Bên cạnh đó, Hội đồng các cơ quan quốc gia ASEAN đã trao đổi về việc thực hiện Nghị định thư số 5 về bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới cũng đã nhóm họp lần thứ 14 (COB 14).

Hiện tại,  04 nước Việt Nam, Lào, Thái Lan và Campuchia đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác thực hiện bảo hiểm bắt buộc TNDS cho xe qua lại biên giới. Lào và Thái Lan đã hoàn thành việc kết nối phần mềm chung và thực hiện bán chéo bảo hiểm cho xe của 2 nước khi đi sang lãnh thổ của nhau. Dự kiến năm 2014, Việt Nam và Campuchia sẽ ký Thỏa thuận hợp tác về việc bán bảo hiểm cho xe qua lại biên giới giữa 2 nước. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất trong việc thực hiện Nghị định thư số 5 là sự khác nhau trong quy định pháp lý về bảo hiểm, giao thông, hải quan... Vì vậy, Hội nghị đề xuất thành lập Nhóm công tác nhằm nghiên cứu việc hài hòa hóa quy định giữa các nước để đẩy nhanh thực hiện Nghị định thư số 5. 

(T.H)