Năm 2015: Chỉ số môi trường kinh doanh của Việt Nam có thể giảm

Theo một báo cáo mới nhất của Nhóm Ngân hàng thế giới (WB) công bố ngày 29/10 dự báo cho thấy môi trường kinh doanh của Việt Nam năm 2015 sẽ khó khăn hơn khi chỉ số xếp hạng có thể bị giảm. 

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Nhờ cải thiện hệ thống thông tin tín dụng quốc gia, giảm lãi suất tín dụng, đồng thời, Chính phủ Việt Nam đã tạo điều kiện cho các công ty giảm bớt chi phí thuế bằng cách giảm mức thuế thu nhập doanh nghiệp. Những lĩnh vực mà Việt Nam đã cải cách trong quy định kinh doanh bao gồm: vay vốn (thông tin tín dụng), nộp thuế… đã giúp cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam, khi chỉ số xếp hạng môi trường kinh doanh thuận lợi của Việt Nam năm 2014 là 72 trên tổng số 189 quốc gia. Tuy nhiên, dự báo cho thấy môi trường kinh doanh của Việt Nam năm 2015 sẽ khó khăn hơn khi chỉ số xếp hạng có thể bị giảm. 

Ngoài ra, WB cũng đưa ra đánh giá xếp hạng về các lĩnh vực khác trong môi trường kinh doanh của Việt Nam như điểm khởi đầu kinh doanh: 125; xin cấp giấy phép xây dựng: 22; kết nối điện: 135; đăng ký tài sản: 33; vay vốn: 36; nộp thuế: 173; giải quyết tình trạng phá sản: 104; thương mại xuyên biên giới: 75 …

Trong khi đó, Singapore vẫn sở hữu môi trường pháp lý cho kinh doanh thân thiện nhất trên thế giới. Nằm trong số 10 nền kinh tế thuận lợi nhất cho kinh doanh còn có Niu-di-lân, Đặc khu hành chính Hong kong  (Trung Quốc), Hàn Quốc và Úc.    Bà Rita Ramalho, tác giả chính của báo cáo Môi trường kinh doanh, Nhóm Ngân hàng thế giới cho biết: Kể từ năm 2005, khu vực Đông Á – Thái Bình Dương đã thu hẹp khoảng cách với các thông lệ tốt trên toàn thế giới. Trong thập kỷ vừa qua, những cải cách pháp lý nhất quán đã cải thiện môi trường kinh doanh thuận lợi trong vùng và đóng góp vào nhiều cơ hội kinh doanh hơn cho các doanh nghiệp địa phương.

Báo cáo cũng cho biết doanh nghiệp địa phương mới thành lập tại khu vực Đông Á - Thái Bình Dương tiếp tục nhận được cải thiện trong môi trường kinh doanh, khi các nền kinh tế trong khu vực thực thi 24 cải cách pháp lý chỉ trong một năm vừa qua. Indonesia đã nâng cao triển vọng của các công ty nhỏ bằng cách triển khai 03 cải cách pháp lý vào năm 2013/2014 thuộc lĩnh vực được đo lường trong báo cáo này. Tại tất cả các thành phố, quy trình phê duyệt cho việc sát nhập kinh doanh đã được đơn giản hóa và thuế lao động giảm. Tại Jakarta, quy trình kết nối điện đã được đẩy nhanh nhờ việc xóa bỏ yêu cầu phải lấy nhiều giấy chứng nhận.

Báo cáo cũng chỉ ra các dữ liệu cho thấy trong năm qua nhiều nền kinh tế trong khu vực đã tạo điều kiện thuận lợi hơn để doanh nghiệp nộp thuế như trường hợp Việt Nam đã hạ thấp mức thuế thu nhập doanh nghiệp và Trung Quốc tăng cường hệ thống lưu trữ và thanh toán điện tử quốc gia — đồng thời giúp cho việc sát nhập doanh nghiệp bớt tốn kém.  Mông Cổ đã áp dụng một hệ thống thanh toán điện tử mới. Những cải cách như vậy đã tiết kiệm được thời gian quý báu của các doanh nghiệp. Ví dụ như tại Mông Cổ, các doanh nghiệp địa phương nhận thấy thời gian nộp thuế đã giảm từ 192 giờ vào năm 2013 xuống còn 148 giờ trong năm 2014 – còn thấp hơn ở Australia. 

Đây là năm đầu tiên báo cáo Môi trường kinh doanh thu thập dữ liệu cho thêm một thành phố tại những nền kinh tế có số dân trên 100 triệu người. Báo cáo năm nay cũng mở rộng dữ liệu thu thập cho 03 trong số 10 chủ đề được đề cập, và đang chuẩn bị thực hiện tương tự cho thêm 05 chủ điểm trong năm tới.

(T.Hương)