Năm 2015, cơ quan BHXH Việt Nam phấn đấu giảm 185,5 giờ

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Thuế phối hợp với Cơ quan Bảo hiểm Xã hội (BHXH) rà soát các quy định về chính sách, quy trình thủ tục về thu/chi các khoản bảo hiểm của doanh nghiệp, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản, chính sach có liên quan và xây dựng quy chế trao đổi thông tin, phối hợp trong quản lý giữa cơ quan thuế và cơ quan BHXH để giảm phiền hà cho doanh nghiệp.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.
Về việc sửa đổi và thực hiện các quy định về chính sách, ngày 10/10/2014, Cơ quan BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1018/QĐ-BHXH về việc sửa đổi một số nội dung tại 5 Quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi BHXH, BHYT, trong đó đơn giản hóa nhiều thủ tục, hồ sơ liên quan đến việc quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT; quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết các chế đọ BHXH; quy định về quản lý chi trả chế độ BHXH; quy định về quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) về BHXH, BHYT…
 
Cụ thể, bỏ một số chỉ tiêu kê khai trùng lắp hoặc các chỉ tiêu có sẵn trong cơ sở dữ liệu của cơ quan BHXH tại một số tờ khai; bỏ một số tài liệu, giấy tờ kèm theo trong một số thủ tục về giải quyết chi trả chế độ cho người lao động để đơn giản hóa thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và người lao động; Chỉ yêu cầu 1 bộ hồ sơ để giải quyết chế độ BHXH;Sử đổi quy định về việc chỉ cần nộp bản sao thay vì bản sao có công chứng đối với một số trường hợp để giảm chi phí cho doanh nghiệp và người lao động.
 
 Theo ước tính của cơ quan BHXH Việt Nam, với việc sửa đổi, bổ sung các quy định về quy trình, thủ tục, mẫu biểu hồ sơ như Quyết định số 108/QĐ-BHXH nêu trên thì thời gian thực hiện các thủ tục BHXH giảm được 100 giờ.
 
Bên cạnh việc sửa đổi, bổ sung về chính sách, Cơ quan BHXH Việt Nam đã phối hợp với một số công ty phần mềm để xây dựng phần mềm kê khai hồ sơ đóng BHXH, BHYT qua mạng internet và cung cấp miễn phí cho doanh nghiệp. Phần mềm này có chức năng hỗ trợ việc kê khai thru tục BHXH trực tuyến và quản lý người lao động, quản lý hồ sơ BHXH đã kê khai. Kết quả đến cuối năm 2014, đã có hơn 30.000 doanh nghiệp tại 36 tỉnh/thành phố áp dụng. Dự kiến, đến quý II/2015 sẽ hoàn thành việc thực hiện khai BHXH điện tử đối với doanh nghiệp. Ngoài ra, BHXH Việt Nam đã phối hợp với bưu điện để tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, giảm thời gian đi lại của doanh nghiệp khi thực hiện các TTHC về BHXH, BHYT, BHTN.
 
Đối với việc phối hợp giữa cơ quan thuế và cơ quan BHXH, Tổng cục Thuế và BHXH Việt Nam đã ký Quy chế phới hợp công tác giữa cơ quan thuế và cơ quan BHXH, trong đó hai bên sẽ trao đổi thông tin về tổ chức, cá nhân tham gia đóng BHXH, Tổng cục Thuế cấp mã số thuế đối với tổ chức trả thu nhập và trao đổi thông tin để cơ quan BHXH sử dụng trong quản lý; Nghiên cứu xây dựng phương án sử dụng chung mã số doanh nghiệp thay cho mã số quản lý của BHXH để góp phần làm giảm thời gian, chi phí hơn nữa cho doanh nghiệp.
 
Như vậy, với kết quả cải cách đã thực hiện đối với cơ quan thuế và với cơ quan BHXH, dự kiến thời gian Nộp thuế trong báo cáo Môi trường kinh doanh đã giảm được 470 giờ. Trên cơ sở kết quả thực hiện nêu trên, chuyên gia của Nhóm nghiên cứu chỉ số Nộp thuế trong Báo cáo Môi trường kinh doanh của Ngân hàng thế giới (làm việc với Bộ Tài chính và cơ quan BHXH Việt Nam từ 12-15/1/2015) đã đánh giá các kết quả cải cách của Việt Nam thực hiện trong năm 2014 và dự kiến 2015 là đúng hướng và phù hợp với thông lệ quốc tế. Các kết quả đó sẽ được ghi nhận trong Báo cáo Môi trường kinh doanh của những năm sau.
 
Năm 2015, để đạt được chỉ tiêu về số giờ Nộp thuế còn 121,5 giờ, bằng bình quân của các nước ASEAN-6, cơ quan Thuế và BHXH còn phải giảm tiếp 231 giờ nữa. Trong đó, cơ quan thuế phải giảm 45,5 giờ và cơ quan BHXH Việt Nam phải giảm 185,5 giờ. Ngoài ra phải nghiên cứu, cải cách chính sách và quy trình thủ tục liên quan đến hoàn thuế, thanh tra/kiểm trả thuế và giải quyết khiếu nại về thuế.
 
Năm 2016, tiếp tục phấn đấu giảm thời gian Nộp thuế (bao gồm cả hoàn thuế, thanh tra/kiểm tra thuế và giải quyết khiếu nại về thuế) ngang bằng với mức trung bình của các nước ASEAN-4.

(T.H)