Năm 2016 thực hiện chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 20%

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản gửi các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố và các Tập đoàn kinh tế nhà nước, các Tổng công ty Nhà nước về việc đôn đốc thực hiện cung cấp thông tin đúng pháp luật đấu thầu và tổ chức đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Đấu thầu.Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Đấu thầu.

Theo Văn bản 1873/BKHĐT-QLĐT, thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng thông tin cung cấp trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia không tuân thủ pháp luật về đấu thầu. Nhiều thông tin về địa chỉ, số điện thoại, số fax, email của một số bên mời thầu đã đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cũng như trong thông báo mời thầu không chính xác. Việc này đang làm ảnh hưởng tới chất lượng cơ sở dữ liệu của bên mời thầu, gây khó khăn cho nhà thầu trong việc tiếp cận thông tin, ảnh hưởng tới tính cạnh tranh của các gói thầu và khó khăn cho cộng đồng trong việc giám sát.

Vì vậy, để tăng cường tính công khai, minh bạch, hiệu quả của công tác đấu thầu, Văn bản 1873 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu các đơn vị bên mời thầu, ban quản lý dự án phải cập nhật các thông tin về tên bên mời thầu; địa chỉ liên hệ; số điện thoại liên hệ; số fax; địa chỉ email chính xác của bên mời thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Trường hợp thuê tư vấn thay mình làm bên mời thầu hoặc thực hiện một số công việc thuộc trách nhiệm của bên mời thầu thì khi lập thông báo mời thầu phải sử dụng địa chỉ, tên, số điện thoại của giám đốc ban quản lý dự án hoặc đại diện có thẩm quyền của chủ đầu tư nới triển khai thực hiện gói thầu. Không được sử dụng địa chỉ của bên mời thầu được thuê. Nếu chủ đầu tư, bên mời thầu, cơ quan mua sắm cố tình không thực hiện đúng hướng dẫn này nhằm hạn chế cạnh tranh, hạn chế sự tiếp cận của các nhà thầu trong việc mua hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật có liên quan.

Đối với gói thầu không áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng, để tăng tính cạnh tranh của gói thầu, bên mời thầu đính kèm file hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, bản yêu cầu báo giá khi đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo đúng quy định.

Sau khi có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp hàng hóa được duyệt theo quy định phải đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bao gồm: tên hàng hóa, công suất, tính năng, thông số kỹ thuật, xuất xứ, giá (hoặc đơn giá trúng thầu) đối với mỗi chủng loại hàng hóa, thiết bị trong gói thầu mua sắm hàng hóa theo quy định.

Về việc tổ chức đấu thầu qua mạng, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội trừ các cơ quan quy định tại Mục 2 Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC chỉ đạo các chủ đầu tư, bên mời thầu trực thuộc phải tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng theo lộ trình như sau:

Năm 2016, thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 20% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 10% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế nhưng ít nhất là 01 gói thầu chào hàng cạnh tranh hoặc đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế;

Năm 2017 thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 30% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 15% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế;

Từ năm 2018 trở đi, thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 40% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 30% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam (cơ quan, đơn vị đã thực hiện thí điểm đấu thầu qua mạng từ 1/7/2014 trở về trước) chỉ đạo các chủ đầu tư, bên mời thầu trực thuộc phải tổ chức đấu thầu qua mạng theo lộ trình như sau:

Năm 2016, tối thiểu 30% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 20% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thấu rộng rãi, đấu thầu hạn chế nhưng ít nhất là 2 gói thầu chào hạng cạnh tranh hoặc đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế,

Năm 2017, tối thiểu 50% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 30% số lượng các gói thầu quy  mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế,

Từ năm 2018 trở đi, tối thiểu 50% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 40% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế.

Căn cứ tình hình thực tế của giai đoạn 2016-2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiến hành đánh giá tình hình áp dụng đấu thầu qua mạng để điều chỉnh tỷ lệ áp dụng cho giai đoạn tiếp theo.

(T.Ngà)